DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Laboratuvar kuralları ve dersin muhtevası. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
2 Osiloskop, multimetre, BRD-02 Cihazlarının kullanımı. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
3 Yarıiletken diyot karakteristiklerinin elde edilmesi. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
4 Diyot doğrultma devreleri. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
5 Gerilim katlayıcı devreleri. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
6 Kırpıcı ve Kenetleyici devreler Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
7 BJT karakteristik eğrilerinin elde edilmesi. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Performans Değerlendirmesi
9 BJT kutuplama devrelerinin analizi. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
10 Ortak emiterli BJT kuvvetlendirici devresinin uygulanması. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
11 Ortak kollektor ve ortak bazlı BJT kuvvetlendirici devreleri. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
12 MOSFET elemanının karakteristik eğrisinin eldesi. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
13 MOSFET kuvvetlendirici devreleri. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
14 BJT devrelerinin frekans analizleri. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
15 MOSFET devrelerinin frekans analizleri. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygulama tabanı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar