DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendisler İçin Matematik 2 BMM   104 2 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Nazar Şahin ÖĞÜŞLÜ
Dersi Verenler
Doç. Dr.NAZAR ŞAHİN ÖĞÜŞLÜ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.NAZAR ŞAHİN ÖĞÜŞLÜ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik matematiğinin temel konularından seriler, çok değişkenli fonksiyonlar, katlı integraller, integral teoremleri konularının matematiksel bir bütünlük içinde verilmesi
Dersin İçeriği
İntegral uygulamaları, döndürme yüzeyleriyle hacim ve alan, yay uzunluğu. Parametrik denklemler ve eğriler, polar koordinatlar. Sonsuz dizi ve seriler, yakınsama testleri, kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri, Taylor polinomları ile yaklaşım. Çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler. İki ve üç katlı integraller, değişken değiştirme, polar koordinatlarda integraller. Yüzey alanı, eğri integralleri, Green teoremi, yüzey integralleri, diverjans teoremi, Stokes teoremi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sonsuz serileri, yakınsama ve ıraksama çerçevesinde analiz eder.
2) Verilen bir fonksiyonun Taylor-Maclaurin açılımlarını hesaplar.
3) Çok bilinmeyenli fonksiyonların kısmi türevlerini hesaplar ve anlamlandırır.
4) Çok katlı, eğri ve yüzey integrallerini hesaplar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)