DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendisler İçin Fizik 1 * BMM   105 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe POLATÖZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYŞE POLATÖZ1. Öğretim Grup:Z
Prof. Dr.AYŞE POLATÖZ2. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel fizik kavram ve prensiplerini öğrenciye ayrıntılı bir biçimde vermek. Temel ve kavramların, gerçek dünyadaki uygulamalarla birlikte anlaşılırlığını sağlamak.
Dersin İçeriği
Ölçme.Vektörler, bir boyuttta hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton yasalarının diğer uygulamaları, İş ve enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, lineer momentum ve çarpışma, sabit bir eksen etrafında dönen katı cisimler,dönme hareketi, açısal momentum ve moment

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1- Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin teknik yaklaşımlarını uygulayarak problemleri çözüme ulaştırabilme, 2-Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş
X
2
1- Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama. 2. Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri modelleme.
X
3
1-Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme
X
4
1-Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme,2-Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi,
X
5
1-Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme, 2-Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları farkında olma
X
6
1-Mühendislik bakış açısıyla tıp doktorunun bilimsel çalışmalarındaki problemlerini ve isteklerini anlayabilme,
X
7
1-Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme, 2-Disiplinler arası takım çalışması yapabilme
X
8
1-Biyomedikal Mühendisliğinde kalibrasyon ve kalite güvence sistemleri konularında bilinç sahibi olabilme, 2-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Ölçme ve birimler Kitapta ilgili bölümü okumak
2 Bir boyutta hareket Kinematiği Kitapta ilgili bölümü okumak
3 Vektörler Kitapta ilgili bölümü okumak
4 İki boyutta hareket Kitapta ilgili bölümü okumak
5 İki boyutta hareket (devam), Hareket yasaları Kitapta ilgili bölümü okumak
6 Hareket yasalarının uygulamaları Kitapta ilgili bölümü okumak
7 Hareket yasalarının uygulamaları Dairesel hareket ve hareket yasalarının başka uygulamaları Kitapta ilgili bölümü okumak
8 Ara Sınav
9 Dairesel hareket ve hareket yasalarının başka uygulamaları (devam) Kitapta ilgili bölümü okumak
10 İş, Enerji ve enerji transferi Kitapta ilgili bölümü okumak
11 Enerji ve enerji transferi (devam), Potansiyel enerji, enerjinin korunumu Kitapta ilgili bölümü okumak
12 Potansiyel enerji, enerjinin korunumu (devam) Kitapta ilgili bölümü okumak
13 Doğrusal Momentum ve çarpışmalar Kitapta ilgili bölümü okumak
14 Doğrusal Momentum ve çarpışmalar (devam) Kitapta ilgili bölümü okumak
15 Katı bir cismin sabit eksen etrafında dönmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar