DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendisler İçin Fizik 2 * BMM   106 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayşe POLATÖZ
Dersi Verenler
Prof.Dr.AYŞE POLATÖZ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.AYŞE POLATÖZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislikte uygulanan fiziksel proseslerin öğrenilmesinin temelini oluşturmak, fizik olay ve kanunlarının açıklanması. Öğrencileri fiziğin buluculuğuyla ilgilendirmek ve onlara gerekli teori ve uygulamaları açık ve anlaşılabilir bir sunuşla vermek. Öğrencilerde problem çözme becerilerinin geliştirmek. Öğrencilerin Mühendislik lisans öğrenimlerindeki temel bilgi alt yapısının hazırlanması
Dersin İçeriği
Elektrik alanları. Coulomb ve Gauss yasaları. Elektrik akısı. Elektrik potansiyeli. Maddelerin elektrostatik özellikleri. Akım ve direnç. Elektrik enerjisi ve enerji yoğunluğu. Manyetik alanları. Manyetik alan kaynakları. Biot-Savart ve Ampere yasaları. Faraday yasası. Özindüksiyon. Elektromanyetik salınım. Rezonans. Elektromanyetik dalgalar ve Maxwell denklemleri. Işığın doğası ve geometrik optiğin yasaları. Dalga optiği. Girişim ve kırınım olayları. Görelilik. Kuantum mekaniğinin doğuşu. Atom ve çekirdek fiziği

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1- Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin teknik yaklaşımlarını uygulayarak problemleri çözüme ulaştırabilme, 2-Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş
X
2
1- Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama. 2. Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri modelleme.
X
3
1-Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme
X
4
1-Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme,2-Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi,
X
5
1-Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme, 2-Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları farkında olma
X
6
1-Mühendislik bakış açısıyla tıp doktorunun bilimsel çalışmalarındaki problemlerini ve isteklerini anlayabilme,
X
7
1-Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme, 2-Disiplinler arası takım çalışması yapabilme
X
8
1-Biyomedikal Mühendisliğinde kalibrasyon ve kalite güvence sistemleri konularında bilinç sahibi olabilme, 2-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrik yükleri. Yüklerin korunumu kanunu Coulomb kanunu Elektrik alanı. Elektrik alan şiddeti. Elektrik alan çizgileri. Elektrik akısı. Gauss yasası ve uygulamaları. Problem çözümü. Kitapta ilgili bölümü okumak
2 Elektrostatik alanın potansiyel enerjisi. Potansiyel ve potansiyel farkı. Elektrik alanı ile potansiyel arasındaki bağıntı. Maddelerin elektrostatik özellikleri. Sığa ve sığaçlar. Elektrik enerjisi ve elektrik enerji yoğunluğu. Kitapta ilgili bölümü okumak
3 Elektrik akımı. Akımının yoğunluğu. Direnç ve Ohm yasası. Metallerin özdirencinin sıcaklığa bağlılığı. Seri ve paralel bağlı dirençler. Elektromotor kuvveti ve iç direnci. Elektrik enerjisi ve güc. Kitapta ilgili bölümü okumak
4 Manyetik alanın tanımı ve özellikleri. Manyetik akı ve manyetik alanlar için gauss yasası. Akım taşıyan telin üzerindeki kuvvet. Bir akım çerçevesi üzerindeki dönme momenti. Elektromanyetik alan içerisinde yüklerin hareketi. Kitapta ilgili bölümü okumak
5 Biot Savart yasası. Biot Savart yasasının uygulamaları. İki paralel akımlar arasındaki manyetik kuvvetler. Ampere yasası. ampere yasasının uygulamaları. Manyetik maddeler. Kitapta ilgili bölümü okumak
6 Biot Savart yasası. Biot Savart yasasının uygulamaları. İki paralel akımlar arasındaki manyetik kuvvetler. Ampere yasası. ampere yasasının uygulamaları. Manyetik maddeler. Kitapta ilgili bölümü okumak
7 Elektromanyetik salınım. LC devresindeki enerji. Bir RLC devresine bağlı alternatif akım kaynağı. Seri bağlı RLC devresi. Sönümlüsalınım. RLC devresindeki güç.ac nicelikleri ve etkin değerleri. LRC devresinde elektriksel rezonans. Kitapta ilgili bölümü okumak
8 Ara Sınav Kitapta ilgili bölümü okumak
9 Yerdeğiştirme akımı. Maxwell denklemleri. Düzlem elektromanyetik dalgalar. Elektromanyetik dalgalarla taşınan enerji. Radyo dalgalarının algılanması. Elektromanyetik ışınlar için ters kare yasası. Kitapta ilgili bölümü okumak
10 Işığın doğası. Işık hızının ölçülmesi. Geometrik optiğin temel kuralları. Düzlem ve küresel aynalar. Ayna denklemi. Mercekler. Optik aletler. Problem çözümü Kitapta ilgili bölümü okumak
11 Girişim. Çift-yarık girişim desenindeki şiddet dağılımı. Eşdeğer optik yol. İnce filmlerde girişim. Kırınım. Kırınım ağı. Problem çözümü Kitapta ilgili bölümü okumak
12 Siyah cismin ışıması. Fotoelektrik olayı. Compton olayı. De Broglie dalgaboyu. Belirsizlik ilkesi. Klasik mekaniğe karşı dalga mekaniği. Problem çözümü. Kitapta ilgili bölümü okumak
13 Siyah cismin ışıması. Fotoelektrik olayı. Compton olayı. De Broglie dalgaboyu. Belirsizlik ilkesi. Klasik mekaniğe karşı dalga mekaniği. Problem çözümü. Kitapta ilgili bölümü okumak
14 Atom modelleri. Enerji düzeyleri ve spektrumlar. Laser. Çekirdeğin yapı taşları. Radyoaktivite. Radyoaktif bozunma yasaları. Çekirdeğin bağlanma enerjisi. Çekirdek modelleri. Cekirdek reaksiyonları. Doğal radyoaktif seriler. Kitapta ilgili bölümü okumak
15 Final Haftası Kitapta ilgili bölümü okumak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar