DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Malzemeleri * BMM   205 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Dilek SÖNMEZER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DİLEK SÖNMEZER1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.DİLEK SÖNMEZER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik malzemelerine giriş, gündelik hayattan örnekler vererek mühendislik malzemelerin öneminin kavratılması, malzemelerin atom ve kristal yapıları ile makroskopik özellikleri arasındaki ilişkiler, mühendisliğin her alanında kullanılan malzemelerin kendine has özelliklerinin kavratılması ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, malzemelerin mekanik/ısıl/elektriksel/manyetik özelliklerinin incelenmesi
Dersin İçeriği
1. Mühendislik Malzemelerine Giriş 2. Atomsal Yapı ve Atomlar arası Bağlar 3. Katılarda Kristal Yapılar 4. Katılarda Kusurlar 5.Yayınma 6. Metallerin Mekanik Özellikleri 7. Hasar 8. Faz Diyagramları 9. Seramikler/Polimerler /Kompozitler 10. Malzemelerin Çeşitli Özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-