DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve Güvenlik kültürü Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
2 İş sağlığı güvenliği kültürü Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
3 İş sağlığı ve güvenliği tanımı, tarihsel gelişimi ve önemi Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
4 İş sağlığı ve güvenliğinin genel prensipleri Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
5 İş kazaları ve meslek hastalıklarının tarihçesi, istatistiki bilgiler Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
6 Çalışma ortamı gözetimi Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
7 İş hijyeni Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
8 Ara Sınav Ders notu ve referans kaynaklar Yazılı Sınav
9 Sağlık gözetimi Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
10 Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
11 Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
12 Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
13 Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
14 Psikososyal risk etmenleri Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
15 Final sınavı Ders notu ve referans kaynaklar Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar