DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 BMM   406 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hüseyin VAPUR
Dersi Verenler
Prof.Dr.HÜSEYİN VAPUR1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HÜSEYİN VAPUR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersle, iş sağlığı ve güvenliğinin gerekliliğini ve önemini öğreterek; modern tekniklerle bu konularda iyileştirme çalışmalarının nasıl yapılacağını göstererek, konunun hukuksal ve etik boyutu hakkında gerekli bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Temel iş güvenliği kavramları/ İş güvenliğinin tarihçesi / İş sağlığı ve güvenliğinin genel prensipleri/ Risk tanımı ve risk değerlendirmesi/ İş hijyeni/ Meslek hastalıkları/ İş kazalarına ve işçi sağlığı sorunlarına karşı alınabilecek önlemler/ Ergonomi/Kişisel Koruyucu Donanımlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Güvenlik kültürü oluşturmaya çalışılır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda temel kavramları öğrenir İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olur
2) Mühendislikte iş sağlığı ve güvenliğinin önemini öğrenir.
3) İş hijyeninin önemini bilir Meslek hastalıklarının önleme/korunma yollarını öğrenir.
4) Meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenir.
5) Meslek hastalıklarının etkilerini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)