DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendisler İçin Matematik 2 BMM   104 2 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Nazar Şahin ÖĞÜŞLÜ
Dersi Verenler
Doç. Dr.NAZAR ŞAHİN ÖĞÜŞLÜ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.NAZAR ŞAHİN ÖĞÜŞLÜ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik matematiğinin temel konularından seriler, çok değişkenli fonksiyonlar, katlı integraller, integral teoremleri konularının matematiksel bir bütünlük içinde verilmesi
Dersin İçeriği
İntegral uygulamaları, döndürme yüzeyleriyle hacim ve alan, yay uzunluğu. Parametrik denklemler ve eğriler, polar koordinatlar. Sonsuz dizi ve seriler, yakınsama testleri, kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri, Taylor polinomları ile yaklaşım. Çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler. İki ve üç katlı integraller, değişken değiştirme, polar koordinatlarda integraller. Yüzey alanı, eğri integralleri, Green teoremi, yüzey integralleri, diverjans teoremi, Stokes teoremi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sonsuz serileri, yakınsama ve ıraksama çerçevesinde analiz eder.
2) Verilen bir fonksiyonun Taylor-Maclaurin açılımlarını hesaplar.
3) Çok bilinmeyenli fonksiyonların kısmi türevlerini hesaplar ve anlamlandırır.
4) Çok katlı, eğri ve yüzey integrallerini hesaplar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1- Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin teknik yaklaşımlarını uygulayarak problemleri çözüme ulaştırabilme, 2-Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş
2
1- Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama. 2. Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri modelleme.
3
1-Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme
4
1-Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme,2-Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi,
5
1-Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme, 2-Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları farkında olma
6
1-Mühendislik bakış açısıyla tıp doktorunun bilimsel çalışmalarındaki problemlerini ve isteklerini anlayabilme,
7
1-Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme, 2-Disiplinler arası takım çalışması yapabilme
8
1-Biyomedikal Mühendisliğinde kalibrasyon ve kalite güvence sistemleri konularında bilinç sahibi olabilme, 2-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İntegral uygulamaları, yay uzunluğu, hacim ve yüzey alanı hesaplama Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Parametrik eğriler Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Polar koordinatlar ve polar eğriler Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sonsuz seriler, yakınsama testleri Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Yakınsama testleri (devam) Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Taylor ve Maclaurin serileri, Taylor yaklaşımı Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Çok değişkenli fonksiyonlara giriş, kısmi türev ve zincir kuralı Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Genel alanlar üzerinde iki katlı integral Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Üç katlı integral, katlı integrallerde değişken değiştirme Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Polar koordinatlarda iki ve üç katlı integral Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yüzey alanı bulma ve eğri integralleri Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Yüzey integralleri, Green teoremi Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Stokes ve Diverjans teoremleri Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Final Sınavı Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar