DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği 1 BMM   405 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin VAPUR
Dersi Verenler
Prof. Dr.HÜSEYİN VAPUR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HÜSEYİN VAPUR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersle, iş sağlığı ve güvenliğinin gerekliliğini ve önemini öğreterek; modern tekniklerle bu konularda iyileştirme çalışmalarının nasıl yapılacağını göstererek, konunun hukuksal ve etik boyutu hakkında gerekli bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Temel iş güvenliği kavramları/ İş güvenliğinin tarihçesi / İş sağlığı ve güvenliğinin genel prensipleri/ Risk tanımı ve risk değerlendirmesi/ İş hijyeni/ Meslek hastalıkları/ İş kazalarına ve işçi sağlığı sorunlarına karşı alınabilecek önlemler/ Ergonomi/Kişisel Koruyucu Donanımlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Güvenlik kültürü oluşturmaya çalışılır.
2) İş hijyeninin önemini bilir Meslek hastalıklarının sebeplerini, etkilerini ve önleme/korunma yollarını öğrenir
3) İş sağlığı ve güvenliği konusunda temel kavramları öğrenir
4) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olur
5) İş sağlığı ve güvenliğinin önemini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1- Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin teknik yaklaşımlarını uygulayarak problemleri çözüme ulaştırabilme, 2-Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş
X
2
1- Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama. 2. Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri modelleme.
X
3
1-Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme
X
4
1-Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme,2-Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi,
X
5
1-Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme, 2-Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları farkında olma
X
6
1-Mühendislik bakış açısıyla tıp doktorunun bilimsel çalışmalarındaki problemlerini ve isteklerini anlayabilme,
X
7
1-Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme, 2-Disiplinler arası takım çalışması yapabilme
X
8
1-Biyomedikal Mühendisliğinde kalibrasyon ve kalite güvence sistemleri konularında bilinç sahibi olabilme, 2-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve Güvenlik kültürü Ders notu ve referans kaynaklar Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
2 İş sağlığı güvenliği kültürü Ders notu ve referans kaynaklar Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
3 İş sağlığı ve güvenliği tanımı, tarihsel gelişimi ve önemi Ders notu ve referans kaynaklar Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
4 İş sağlığı ve güvenliğinin genel prensipleri Ders notu ve referans kaynaklar Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
5 İş kazaları ve meslek hastalıklarının tarihçesi, istatistiki bilgiler Ders notu ve referans kaynaklar Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
6 Çalışma ortamı gözetimi Ders notu ve referans kaynaklar Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
7 İş hijyeni Ders notu ve referans kaynaklar Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
8 Ara Sınav Ders notu ve referans kaynaklar Ders notu ve referans kaynaklar Yazılı Sınav
9 Sağlık gözetimi Ders notu ve referans kaynaklar Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
10 Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar Ders notu ve referans kaynaklar Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
11 Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar Ders notu ve referans kaynaklar Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
12 Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar Ders notu ve referans kaynaklar Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
13 Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar Ders notu ve referans kaynaklar Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
14 Psikososyal risk etmenleri Ders notu ve referans kaynaklar Ders notu ve referans kaynaklar Anlatım
15 Final sınavı Ders notu ve referans kaynaklar Ders notu ve referans kaynaklar Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav değerlendirmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar