DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Medikal Görüntü İşleme BMS   430 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYDIN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAHMET AYDIN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiAHMET AYDIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çağımızda kullanılan güncel sayısal görüntü işleme metotlarının öğrenilmesi, bu yöntemlerin medikal alandaki uygulamalarının kavranılması.
Dersin İçeriği
Sayısal Görüntü Temelleri, Yeğinlik Dönüşümleri ve Uzamsal Süzme, Görüntü Onarma ve Geriçatma, Renkli Görüntü İşleme, Morfolojik Görüntü İşleme, Görüntü Bölütleme, Gösterim ve Tanımlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayısal Görüntü İşlemenin Temellerini Öğrenir
2) Yeğinlik Dönüşümleri, Uzamsal Filtreleme, Histogram İşleme Yöntemlerini Öğrenir
3) Gürültü Modelleri ve Bu Gürültüleri Temizlenme Yöntemlerini, Bilgisayarlı Tomgrafide Kullanılan Görüntü Geri Çatma Yöntemlerini Öğrenir
4) Renkli Görüntü İşleme Yöntemlerini Öğrenir
5) Aşındırma, Genişletme, Sınır Çıkarma vb. Morfolojik Görüntü İşleme Yöntemlerini Öğrenir
6) Nokta, Çizgi ve Kenar Bulma, Basit ve Adaptif Eşikleme, Bölge Tabanlı Bölütleme vb. Görüntü Bölütleme Yöntemlerini Öğrenir
7) Nesne Tanımada Ihtiyac Duyulan Kenar ve Bölgesel Temsil Etme ve Tanımlama Yöntemlerini Öğrenir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1- Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin teknik yaklaşımlarını uygulayarak problemleri çözüme ulaştırabilme, 2-Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş
X
2
1- Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama. 2. Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri modelleme.
X
3
1-Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme
X
4
1-Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme,2-Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi,
X
5
1-Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme, 2-Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları farkında olma
X
6
1-Mühendislik bakış açısıyla tıp doktorunun bilimsel çalışmalarındaki problemlerini ve isteklerini anlayabilme,
X
7
1-Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme, 2-Disiplinler arası takım çalışması yapabilme
X
8
1-Biyomedikal Mühendisliğinde kalibrasyon ve kalite güvence sistemleri konularında bilinç sahibi olabilme, 2-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders Tanıtımı ve Giriş Ders İçeriğinin Gözden Geçirilmesi Anlatım
Bireysel Çalışma
2 Sayısal Görüntü İşlemeye Giriş ve Temel Adımlar Ders Kitabı 1. Bölümü Gözden Geçirilecek Anlatım
Bireysel Çalışma
3 Görüntü Alınması ve Sayısallaştırılması Ders Kitabından 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Gözden Geçirilecek Anlatım
Bireysel Çalışma
4 Görüntü İşleme ile İlgili Temel Kavramlar Ders Kitabından 2.5, 2.6 Gözden Geçirilecek Anlatım
Bireysel Çalışma
5 Yeğinlik Dönüşümleri ve Histogram İşleme Ders Kitabından 3.1, 3.2, 3.3 Gözden Geçirilecek Anlatım
Bireysel Çalışma
6 Uzamsal Filtreleme - 1 Ders Kitabından 3.4, 3.5 Gözden Geçirilecek Anlatım
Bireysel Çalışma
7 Uzamsal Filtreleme - 2 Ders Kitabından 3.6, 3.7 Gözden Geçirilecek Anlatım
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Performans Değerlendirmesi
9 Görüntü Onarma ve Geriçatma Ders Kitabından 5. Bölüm Gözden Geçirilecek Anlatım
Bireysel Çalışma
10 Renkli Görüntü İşleme Ders Kitabından 6. Bölüm Gözden Geçirilecek Anlatım
Bireysel Çalışma
11 Morfolojik Görüntü İşleme Ders Kitabından 9. Bölüm Gözden Geçirilecek Anlatım
Bireysel Çalışma
12 Görüntü Bölütleme - 1 Ders Kitabından 10.1, 10.2, 10.3 Gözden Geçirilecek Anlatım
Bireysel Çalışma
13 Görüntü Bölütleme - 2 Ders Kitabından 10.4, 10.5, 10.6 Gözden Geçirilecek Anlatım
Bireysel Çalışma
14 Şekil Tanımlama Ders Kitabından 11. Bölüm Gözden Geçirilecek Anlatım
Bireysel Çalışma
15 Genel Tekrar ve Soru-Cevap Ders Notlarının Gözden Geçirilmesi Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar