DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Medikal Görüntü İşleme BMS   430 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYDIN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAHMET AYDIN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiAHMET AYDIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çağımızda kullanılan güncel sayısal görüntü işleme metotlarının öğrenilmesi, bu yöntemlerin medikal alandaki uygulamalarının kavranılması.
Dersin İçeriği
Sayısal Görüntü Temelleri, Yeğinlik Dönüşümleri ve Uzamsal Süzme, Görüntü Onarma ve Geriçatma, Renkli Görüntü İşleme, Morfolojik Görüntü İşleme, Görüntü Bölütleme, Gösterim ve Tanımlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayısal Görüntü İşlemenin Temellerini Öğrenir
2) Yeğinlik Dönüşümleri, Uzamsal Filtreleme, Histogram İşleme Yöntemlerini Öğrenir
3) Gürültü Modelleri ve Bu Gürültüleri Temizlenme Yöntemlerini, Bilgisayarlı Tomgrafide Kullanılan Görüntü Geri Çatma Yöntemlerini Öğrenir
4) Renkli Görüntü İşleme Yöntemlerini Öğrenir
5) Aşındırma, Genişletme, Sınır Çıkarma vb. Morfolojik Görüntü İşleme Yöntemlerini Öğrenir
6) Nokta, Çizgi ve Kenar Bulma, Basit ve Adaptif Eşikleme, Bölge Tabanlı Bölütleme vb. Görüntü Bölütleme Yöntemlerini Öğrenir
7) Nesne Tanımada Ihtiyac Duyulan Kenar ve Bölgesel Temsil Etme ve Tanımlama Yöntemlerini Öğrenir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)