DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektronik 2 BMM   331 5 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mutlu AVCI
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUTLU AVCI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUTLU AVCI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders opamp devre elemanının anlaşılmasını, modellenmesini, temel opamp devrelerinin ve uygulamalarının analizini ve bunun yanında devreleri frekans analizlerinin yapılmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
BJT ve MOSFET güç kuvvetlendiricileri, farksal yükselteç, akım aynası, işlemsel kuvvetlendiriciler (OPAMP), Opamp devreleri, OPAMP kısıtları, Çok katlı OPAMP'lı kuvvetlendiriciler, Enstrümantasyon yükselteci, geribesleme, karşılaştırıcı, Scmitt tetikleyici, osilatörler, Sallen-Key aktif filtreler, ADC-DAC devreleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Güç yükselteçlerini tanır.
2) Differansiyel yükselteci analiz eder.
3) OPAMP ve çalışma limitlerini bilir.
4) OPAMP devrelerini analiz eder.
5) OPAMP'lı devre tasarlar.
6) Enstrümantasyon amplifikatörünü ve çalışma prensibini bilir.
7) Çok katlı OPAMP devrelerini analiz eder.
8) OPAMP lı karşılaştırıcıyı bilir.
9) Scmitt tetikleyici devresini tanır.
10) Geri beslemeyi bilir.
11) OPAMP lı devrelerin geri besleme tiplerini devreleri tanır.
12) Karşılaştırıcılı kare dalga osilatörünü analiz eder.
13) Sallen-Key tipi aktif filtre tasarlar.
14) Analogtan sayısala, sayısaldan analoga dönüşümü bilir.
15) ADC ve DAC devrelerini tanır.