DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyomedikal Enstrumantasyon 2 BMM   304 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYDIN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAHMET AYDIN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiAHMET AYDIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Medikal Enstrümantasyon tekniğinde gömülü sistemlerin ve yardımcı donanımların işlevleri ile yaygın olarak kullanılan görüntüleme ve ölçme teknolojilerin çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Tıbbi Görüntüleme sistemleri, Gömülü sistemler ve uygulamaları, Arayüz kavramı ADc kavramı ve uygulamaları Dijital ve analog sensörlerin kullanımı Dijital iletişim protokolleri Kablosuz iletişim protokolleri Veri işleme ve kayıt Enstrüman tasarımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tıbbi görüntüleme sistemlerini tanır.
2) Odyometre ve İşitme Cihazlarını tanır.
3) Kalp Pili ve Defibrilatör, Eketrocerrahi Hemodiyaliz, Oksimetre cihazlarını tanır
4) Cihazların dizayn ve kullanımında elektriksel güvenlik prensiplerini öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1- Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin teknik yaklaşımlarını uygulayarak problemleri çözüme ulaştırabilme, 2-Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş
2
1- Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama. 2. Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri modelleme.
3
1-Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme
4
1-Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme,2-Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi,
5
1-Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme, 2-Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları farkında olma
6
1-Mühendislik bakış açısıyla tıp doktorunun bilimsel çalışmalarındaki problemlerini ve isteklerini anlayabilme,
7
1-Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme, 2-Disiplinler arası takım çalışması yapabilme
8
1-Biyomedikal Mühendisliğinde kalibrasyon ve kalite güvence sistemleri konularında bilinç sahibi olabilme, 2-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Kaynak dökümanlardan temel kavramların tekrarı Anlatım
2 Ortez ve Protez Kaynak dökümanlardan temel kavramların tekrarı Anlatım
3 Kalp Pili ve Defibrilatör Kaynak dökümanlardan temel kavramların tekrarı Anlatım
4 Elektrocerrahi Cihazları Kaynak dökümanlardan temel kavramların tekrarı Anlatım
5 Hemodiyaliz ve Oksimetre Kaynak dökümanlardan temel kavramların tekrarı Anlatım
6 Odyometre ve İşitme Cihazı Kaynak dökümanlardan temel kavramların tekrarı Anlatım
7 X-Ray Görüntüleme Cihazi Kaynak dökümanlardan temel kavramların tekrarı Anlatım
8 Ara Sınav Kaynak dökümanlardan temel kavramların tekrarı Yazılı Sınav
9 Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme Kaynak dökümanlardan temel kavramların tekrarı Anlatım
10 Ultrason I Kaynak dökümanlardan temel kavramların tekrarı Anlatım
11 Ultrason II Kaynak dökümanlardan temel kavramların tekrarı Anlatım
12 Manyetik Rezonans Görüntüleme Kaynak dökümanlardan temel kavramların tekrarı Anlatım
13 Nükleer Görüntüleme Kaynak dökümanlardan temel kavramların tekrarı Anlatım
14 Elektriksel Güvenlik Kaynak dökümanlardan temel kavramların tekrarı Anlatım
15 Dönem Tekrarı ve Soru Cevap Kaynak dökümanlardan temel kavramların tekrarı Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar