DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektronik 2 BMM   331 5 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mutlu AVCI
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUTLU AVCI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUTLU AVCI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders opamp devre elemanının anlaşılmasını, modellenmesini, temel opamp devrelerinin ve uygulamalarının analizini ve bunun yanında devreleri frekans analizlerinin yapılmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
BJT ve MOSFET güç kuvvetlendiricileri, farksal yükselteç, akım aynası, işlemsel kuvvetlendiriciler (OPAMP), Opamp devreleri, OPAMP kısıtları, Çok katlı OPAMP'lı kuvvetlendiriciler, Enstrümantasyon yükselteci, geribesleme, karşılaştırıcı, Scmitt tetikleyici, osilatörler, Sallen-Key aktif filtreler, ADC-DAC devreleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Güç yükselteçlerini tanır.
2) Differansiyel yükselteci analiz eder.
3) OPAMP ve çalışma limitlerini bilir.
4) OPAMP devrelerini analiz eder.
5) OPAMP'lı devre tasarlar.
6) Enstrümantasyon amplifikatörünü ve çalışma prensibini bilir.
7) Çok katlı OPAMP devrelerini analiz eder.
8) OPAMP lı karşılaştırıcıyı bilir.
9) Scmitt tetikleyici devresini tanır.
10) Geri beslemeyi bilir.
11) OPAMP lı devrelerin geri besleme tiplerini devreleri tanır.
12) Karşılaştırıcılı kare dalga osilatörünü analiz eder.
13) Sallen-Key tipi aktif filtre tasarlar.
14) Analogtan sayısala, sayısaldan analoga dönüşümü bilir.
15) ADC ve DAC devrelerini tanır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1- Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin teknik yaklaşımlarını uygulayarak problemleri çözüme ulaştırabilme, 2-Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş
2
1- Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama. 2. Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri modelleme.
3
1-Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme
4
1-Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme,2-Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi,
5
1-Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme, 2-Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları farkında olma
6
1-Mühendislik bakış açısıyla tıp doktorunun bilimsel çalışmalarındaki problemlerini ve isteklerini anlayabilme,
7
1-Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme, 2-Disiplinler arası takım çalışması yapabilme
8
1-Biyomedikal Mühendisliğinde kalibrasyon ve kalite güvence sistemleri konularında bilinç sahibi olabilme, 2-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Güç Kuvvetlendiriciler Ders kaynaklarını okuma Anlatım
2 Fark kuvvetlendiricisi Ders kaynaklarını okuma Anlatım
3 Akım kaynakları ve akım aynaları Ders kaynaklarını okuma Anlatım
4 İdeal işlemsel kuvvetlendirici (Opamp), opamp'lı eviren, evirmeyen, tampon, toplayıcı ve fark alıcı devreleri Ders kaynaklarını okuma Anlatım
5 Opamp'lı türev-intelgal alıcı devreler ve hassas doğrultucu devreleri Ders kaynaklarını okuma Anlatım
6 Opamp'lı enstrumantasyon kuvvetlendiricisi Ders kaynaklarını okuma
7 I-V, V-I dönüştürücüler Ders kaynaklarını okuma Anlatım
8 Ara Sınav Ders kaynaklarını okuma Yazılı Sınav
9 Geri besleme Ders kaynaklarını okuma Anlatım
10 Gerilim karşılaştırıcı ve Schmitt tetikleyici Ders kaynaklarını okuma Anlatım
11 Salınım devreleri Ders kaynaklarını okuma Anlatım
12 Aktif filtre sentezi Ders kaynaklarını okuma Anlatım
13 Sallen-Key aktif filtreler Ders kaynaklarını okuma Anlatım
14 Kontrol edilebilir kanonik aktif filtre sentezi Ders kaynaklarını okuma Anlatım
15 Gözlenebilir kanonik aktif filtre sentezi Ders kaynaklarını okuma Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Klasik sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar