DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Mekaniği BMM   203 3 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Çetin CANPOLAT
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÇETİN CANPOLAT1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ÇETİN CANPOLAT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik mekaniğinin tanıtımı ve önemi. Statikte, mukavemettte ve dinamikte kullanılan temel kavramların öğrenilmesi. Mühendislikte karşılaşılan temel mekanik problemlerin analizi ve çözümü. Biyomedikal mühendisliğinde karşılaşılan temel mekanik problemleri ve çözümlerine basit yaklaşım.
Dersin İçeriği
1. Mühendislik Mekaniğine Giriş 2. Vektör İşlemleri 3. Kuvvet Sistemleri 4. Denge 5. Yayılı Kuvvetler 6. Şekil Değiştirebilen Cisimlerin Mekaniğine Giriş 7. Kesit Tesirleri 8. Eğilme ve Burulma 9. Parçacık Kinematiği ve Kinetiği 10. Rijit Cisimlerin Kinematiği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mekaniğin Temel Prensipleri.
2) Vektörel İşlemler.
3) Bir kuvvetin Nokta Etrafında ve Eksen Etrafında Momentleri.
4) Kuvvet Çifti, Eşdeğer Kuvvet Sistemleri ve Özel Haller.
5) Yayılı Yükler: geometrik merkez ve ağırlık merkezi.
6) Denge Durumu ve Özel Denge Durumları.
7) Şekil Değiştirebilen Cisimlerin Mekaniğinin Temel Prensipleri
8) Kesit Tesirlerinin Hesaplanması
9) Eğilme ve Burulma
10) Parçacık Sistemlerin Kinematiği.
11) Parçacıklar İçin Kuvvet ve İvme Analizi
12) Parçacık Kinematiğinde Enerji ve Momentum Yöntemleri.
13) Rijit Cisimlerin Kinematiği.
14) Rijit Cisimler İçin Enerji ve Momentum Yöntemleri.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1- Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin teknik yaklaşımlarını uygulayarak problemleri çözüme ulaştırabilme, 2-Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş
2
1- Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama. 2. Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri modelleme.
3
1-Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme
4
1-Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme,2-Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi,
5
1-Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme, 2-Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları farkında olma
6
1-Mühendislik bakış açısıyla tıp doktorunun bilimsel çalışmalarındaki problemlerini ve isteklerini anlayabilme,
7
1-Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme, 2-Disiplinler arası takım çalışması yapabilme
8
1-Biyomedikal Mühendisliğinde kalibrasyon ve kalite güvence sistemleri konularında bilinç sahibi olabilme, 2-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mühendislik Mekaniğine Giriş Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
2 Vektör İşlemleri Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
3 Kuvvet Sistemleri Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
4 Denge Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
5 Yayılı Kuvvetler Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
6 Yayılı Kuvvetler Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
7 Şekil Değiştirebilen Cisimlerin Mekaniğine Giriş Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Ders kaynaklarını okuma Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Kesit Tesirleri Ders kaynaklarını okuma Alıştırma ve Uygulama
10 Eğilme ve Burulma Ders kaynaklarını okuma
11 Eğilme ve Burulma Ders kaynaklarını okuma Alıştırma ve Uygulama
12 Parçacık Kinematiği ve Kinetiği Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Parçacık Kinematiği ve Kinetiği Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Rijit Cisimlerin Kinematiği Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Final Sınavı Ders kaynaklarını okuma Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kaynaklarını okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar