DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Malzemeleri BMM   205 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Dilek SÖNMEZER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DİLEK SÖNMEZER1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.DİLEK SÖNMEZER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik malzemelerine giriş, gündelik hayattan örnekler vererek mühendislik malzemelerin öneminin kavratılması, malzemelerin atom ve kristal yapıları ile makroskopik özellikleri arasındaki ilişkiler, mühendisliğin her alanında kullanılan malzemelerin kendine has özelliklerinin kavratılması ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, malzemelerin mekanik/ısıl/elektriksel/manyetik özelliklerinin incelenmesi
Dersin İçeriği
1. Mühendislik Malzemelerine Giriş 2. Atomsal Yapı ve Atomlar arası Bağlar 3. Katılarda Kristal Yapılar 4. Katılarda Kusurlar 5.Yayınma 6. Metallerin Mekanik Özellikleri 7. Hasar 8. Faz Diyagramları 9. Seramikler/Polimerler /Kompozitler 10. Malzemelerin Çeşitli Özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Atom yapısı ve atomlar arası bağlar
2) Metal yapıları
3) Metallerin kristal yapıları ve oluşabilecek kusurlar
4) Malzemelerin mekanik, test ve işleme özellikleri (gerilme, basınç, bükülme, sertlik vb.)
5) Malzemelerin fiziksel özellikleri (yoğunluk, erime noktası, iletkenlik vb),
6) Yayınım mekanizması ve metal alaşımlar
7) Isıl işlemler
8) Çeliğin özellikleri and polimerler.
9) Seramik malzemeler
10) Kompozit malzemeler ve uygulamaları
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1- Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin teknik yaklaşımlarını uygulayarak problemleri çözüme ulaştırabilme, 2-Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş
2
1- Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama. 2. Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri modelleme.
3
1-Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme
4
1-Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme,2-Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi,
5
1-Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme, 2-Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları farkında olma
6
1-Mühendislik bakış açısıyla tıp doktorunun bilimsel çalışmalarındaki problemlerini ve isteklerini anlayabilme,
7
1-Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme, 2-Disiplinler arası takım çalışması yapabilme
8
1-Biyomedikal Mühendisliğinde kalibrasyon ve kalite güvence sistemleri konularında bilinç sahibi olabilme, 2-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mühendislik Malzemelerine Giriş Ders kaynaklarını okuma Bireysel Çalışma
2 Atomsal Yapı ve Atomlar arası Bağlar Ders kaynaklarını okuma Bireysel Çalışma
3 Katılarda Kristal Yapılar Ders kaynaklarını okuma Bireysel Çalışma
4 Katılarda Kusurlar Ders kaynaklarını okuma Bireysel Çalışma
5 Metallerin Mekanik Özellikleri-1 Ders kaynaklarını okuma Bireysel Çalışma
6 Metallerin Mekanik Özellikleri-2 Ders kaynaklarını okuma Bireysel Çalışma
7 Yayınım Ders kaynaklarını okuma Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ders kaynaklarını okuma Yazılı Sınav
9 Hasar Ders kaynaklarını okuma Bireysel Çalışma
10 Faz Diyagramları Ders kaynaklarını okuma Bireysel Çalışma
11 Faz Diyagramları ve Dönüşümleri Ders kaynaklarını okuma Bireysel Çalışma
12 Metal alaşımların işlenmesi Ders kaynaklarını okuma Bireysel Çalışma
13 Seramikler, Polimerler ve Kompozitler Ders kaynaklarını okuma Bireysel Çalışma
14 Malzemelerin Çeşitli Özellikleri 1 Ders kaynaklarını okuma Bireysel Çalışma
15 Malzemelerin Çeşitli Özellikleri 2 Ders kaynaklarını okuma Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar