DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Devre Analizi BMM   207 3 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cabbar Veysel BAYSAL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiCABBAR VEYSEL BAYSAL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiCABBAR VEYSEL BAYSAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrik-elektronik devrelerin analizi için gereken temel kavramlar ve teorik analiz yöntemlerinin öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Elektrik devre değişkenleri ve temel elemanları : Akım, gerilim, güç ve enerji. Basit devre elemanları ve kaynakları. Temel direnç devreleri: Kirchoffun gerilim ve akım yasaları, seri ve veya paralel bağlı dirençli devrelerde akım gerilim hesaplamaları. Devre analiz teknikleri: Düğüm Gerilimleri Yöntemi ile devre çözümü , Dal ve Çevre Akımları Yöntemi ile devre çözümü .Thevenin ve Norton teoremleri, kaynak dönüştürme süperpozisyon prensibi. Endüktans, kapasitans. RL, RC devrelerinin geçici düzen analizi. RLC devrelerinin geçici düzen analizi . Sinüzoidal Sürekli Halin (SSH) , kompleks sayılar, fazör kavramı, SSHde devre elemanları , empedans ve güç tanımları . SSHde elektrik devreleri güç analiz yöntemleri . Eşlenik endüktans ve trafolar. SSHde devrelerin frekans tepkisi . Bode diyagramlari ve filtre devreleri . Laplace dönüşümü ile devre analizi .

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrik devresi değişkenleri; akım, gerilim, güç ve enerji Ohm yasası, Kirchoff akım ve gerilim yasaları. Düğüm gerilimleri, çevre akımları, süperpozisyon, kaynak dönüştürme ve Thevenin/Norton eşdeğer yöntemleri.
2) Endüktans, kapasitans ve karşılıklı endüktans kavramları. RL, RC ve RLC devrelerinin geçici düzen analizi.
3) Sinüzoidal Sürekli Hal de devre analizi ve güç hesapları. Devrelerin frekans tepkisi analizi ve Laplace dönüşümünü devre analizinde kullanımı.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1- Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin teknik yaklaşımlarını uygulayarak problemleri çözüme ulaştırabilme, 2-Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş
2
1- Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama. 2. Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri modelleme.
3
1-Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme
4
1-Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme,2-Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi,
5
1-Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme, 2-Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları farkında olma
6
1-Mühendislik bakış açısıyla tıp doktorunun bilimsel çalışmalarındaki problemlerini ve isteklerini anlayabilme,
7
1-Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme, 2-Disiplinler arası takım çalışması yapabilme
8
1-Biyomedikal Mühendisliğinde kalibrasyon ve kalite güvence sistemleri konularında bilinç sahibi olabilme, 2-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrik devre değişkenleri : Akım, gerilim, güç ve enerji. Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Bireysel Çalışma
2 Basit elektrik devre elemanları ve kaynaklar. Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Bireysel Çalışma
3 Temel direnç devreleri: Kirchoffun gerilim ve akım yasaları, seri ve/veya paralel bağlı dirençli devrelerde akım gerilim hesaplamaları. Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Bireysel Çalışma
4 Devre analiz teknikleri-1: Düğüm Gerilimleri Yöntemi ile devre çözümü , Dal ve Çevre Akımları Yöntemi ile devre çözümü . Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Bireysel Çalışma
5 Devre analiz teknikleri-2: Thevenin ve Norton teoremleri, kaynak dönüştürme süperpozisyon prensibi. Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Bireysel Çalışma
6 Endüktans, kapasitans. Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Bireysel Çalışma
7 RL, RC devrelerinin geçici düzen analizi. Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ders kaynaklarını okuma Yazılı Sınav
9 RLC devrelerinin geçici düzen analizi . Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Bireysel Çalışma
10 Sinüzoidal Sürekli Halin (SSH) , kompleks sayılar, fazör kavramı, empedans. Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Bireysel Çalışma
11 SSHde devre elemanları ve güç tanımları,güç analiz yöntemleri . Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Bireysel Çalışma
12 Eşlenik endüktans ve trafolar. Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Bireysel Çalışma
13 SSHde devrelerin frekans tepkisi . Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Bireysel Çalışma
14 Bode diyagramlari ve filtre devreleri . Ders kaynaklarını okuma Anlatım
Bireysel Çalışma
15 Laplace Yöntemi ile Devre analizi Ders kaynaklarını okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kaynaklarını okuma Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar