DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi BMM   217 3 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa GÜVEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA GÜVEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUSTAFA GÜVEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyomedikal Mühendisliğine uyarlanmış şekilde İnsan anatomisi ve fizyolojisini öğrenmek.
Dersin İçeriği
Vücudun organizasyonu, Temel kimyasal bilgiler Hücreler, Doku ve membranlar, Deri,İskelet sistemi, Kas sistemi, Sinir sistemi, Duyular, Hormonal sistem, Kan, kalp ve damar sistemi Lenf ve immün sistem, Solunum sistemi Üriner ve üreme sistemi ,İnsan gelişimi ve genetik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan anatomisini bilir
2) İnsan fizyolojisini bilir
3) Anatomik terimleri bilir
4) Fizyolojik terimleri bilir
5) Doktorlar ile anlaşabilme yeterliliği kazanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1- Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin teknik yaklaşımlarını uygulayarak problemleri çözüme ulaştırabilme, 2-Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş
2
1- Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama. 2. Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri modelleme.
3
1-Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme
4
1-Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme,2-Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi,
5
1-Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme, 2-Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları farkında olma
6
1-Mühendislik bakış açısıyla tıp doktorunun bilimsel çalışmalarındaki problemlerini ve isteklerini anlayabilme,
7
1-Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme, 2-Disiplinler arası takım çalışması yapabilme
8
1-Biyomedikal Mühendisliğinde kalibrasyon ve kalite güvence sistemleri konularında bilinç sahibi olabilme, 2-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vücudun organizasyonu Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
2 Temel kimyasal bilgiler Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
3 Hücreler Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
4 Doku ve membranlar Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
5 Doku ve membranlar Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
6 İskelet sistemi Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
7 Kas sistemi Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Sinir sistemi Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
10 Duyular Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
11 Hormonal sistem Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
12 Kan, kalp ve damar sistemi Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
13 Lenf ve immün sistem Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
14 Solunum sistemi Üriner ve üreme sistemi İnsan gelişimi ve genetik Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
15 Final sınavı Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav değerlendirmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar