DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dili TD   103 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CENGİZ VELİ KURMUŞ1. Öğretim Grup:A
2. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçenin zenginligini kavratmak, yazili ve sözlü olarak dogru ve etkili bir Türkçe kullandirabilmek, dil ve kültür arasindaki iliskiyi kavratarak dilin önemini asilamak, yazismalarda dikkat edilmesi gereken kurallari kavratmak.
Dersin İçeriği
Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatindaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasindaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve siniflandirilmasi, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapim ekleri ve uygulamasi, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanilacak plan ve uygulamasi. Dilekçe ve özgeçmis yazimi. Imlâ ve noktalama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dilin birey ve toplum için önemini kavrar.
2) Dilin toplum için önemini kavrar.
3) Kültürün temel unsurlarını bilerek dille olan ilişkisini açıklar.
4) Ana dili, ortak dil, konuşma dili, yazı dili, edebi dil, lehçe ve ağız gibi kavramları doğru kullanır.
5) Dil mantığını, dünyadaki dillerin oluşum evresini açıklar.
6) Türkçenin bu diller arasındaki yerini açıklar.
7) Türkçenin tarihi gelişimini açıklar.
8) Dil Devrimi´nin Türkçenin tarihi gelişiminde nasıl bir işleve sahip olduğunu anlatır.
9) Türkçenin ses yapısını ve bu yapının gerektirdiği ses olaylarını yazılı ve sözlü olarak doğru kullanır.
10) Yazım kurallarına uyar.
11) Yazışma kurallarını bilir ve örnekler sunar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetile
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dilin tanimi, birey ve toplum için önemi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Dil ile kültür iliskisi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Dilin Türleri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Dillerin dogusu ve Türkçenin dünya dilleri arasindaki yeri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Türkçenin gelisimi ve tarihi evreleri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Türkiye Türkçesi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Ses Bilgisi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara sinav Örnek sorular için sınavdan 1 hafta önce fotokopi dağıtılacak
9 Ses Olaylari Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Ses Olaylari Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Yazim Kurallari Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yazim Kurallari Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Noktalama Isaretleri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Yazismalar Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Yazışma Uygulamaları ve değerlendirmeleri Her öğrenci en az iki türde yazışma örneği hazırlayacak.
16-17 Yarıyıl sonu sınavı Yarıyıl sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Iki Dirhem Bir Çekirdek, Yazar: Iskender Pala