DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dili 2 TD   104 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Sevgi EŞLİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CENGİZ VELİ KURMUŞ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.CENGİZ VELİ KURMUŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçenin zenginliğini kavratmak, yazılı ve sözlü olarak doğru ve etkili bir Türkçe kullandırabilmek, Türkçenin yapısal va anlamsal özelliklerini tespit ettirmek, sözlü ve yazılı anlatım türlerini tespit ettirmek ve kullandırmak.
Dersin İçeriği
Yapı Bilgisi, Cümle bilgisi, Yazılı ve sözlü anlatım türleri, anlatım bozuklukları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkçedeki sözcüklerin yapı özelliklerini, ek-kök-gövde kavramlarını açıklar.
2) Yapım ve çekim eklerinin işlevlerini kavrar, örnekler verir.
3) Cümlenin öğelerini kavrar, cümlede görevli sözcükler arasındaki anlamsal ve yapısal ilişkiyi açıklar.
4) Cümle türlerini bilir, aralarındaki farkları açıklar.
5) Sözlü ve yazılı anlatımda sık karşılaşılan anlatım bozukluklarını görür, gerekli düzeltmeleri yapar.
6) Kompozisyon kavramını açıklar ve kompozisyon kurallarına uygun yazar ve konuşur.
7) Anlatım türlerini bilir, örnek anlatımlar üzerinde bunları tespit eder ve örnekler sunar.
8) Anlatım türleri ve teknikleriyle ilgili ayrıntıların farkına varır, örnekleri teorik bilgilerle açıklar.
9) Düşünce yazıları hakkında bilgi verir, örnek düşünce yazıları kaleme alır.
10) Sözlü anlatım türlerini bilir ve aralarındaki farkları tespit eder. Örnek konuşmalar hazırlar.
11) Duygu ve düşüncelerini doğru ve etkili bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetile
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkçenin Yapı Özellikleri: Çekim Ekleri Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Türkçenin Yapı Özellikleri: Yapım Ekleri Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Türkçede Cümle Kuruluşu ve Cümlede Görevli Öğeler Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Cümle Türleri ve Özellikleri Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Anlatım Bozuklukları: Yapısal Bozukluklar Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Anlatım Bozuklukları: Anlamsal Bozukluklar Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kompozisyon Bilgileri Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Örnek sorular için sınavdan 1 hafta önce fotokopi dağıtılacak
9 Anlatım Teknikleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları: Teorik Bilgi Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Anlatım Teknikleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları: Uygulamalar Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Düşünce Yazıları: Teorik Bilgi Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Düşünce Yazıları: Uygulamalar Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Sözlü Anlatım Türleri: Teorik Bilgi Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Sözlü Anlatım Türleri: Uygulamalar Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Türk ve Dünya Edebiyatından Seçilen Örnek Metinlerin Değerlendirilmesi Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavı Örnek sorular için sınavdan 1 hafta önce fotokopi dağıtılacak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
İki Dirhem Bir Çekirdek, Yazar: İskender Pala