DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngilizce IN*   104 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SEVGİ ÇÜRÜK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SEVGİ ÇÜRÜK2. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler günlük ifadeleri ve ihtiyaç duyacakları kalıplardan oluşan temel deyimleri öğrenir,anlar ve bu ifadeleri kullanır.Kendisini veya başkalarını nasıl tanıtacağını öğrenir.Nerede yaşadığını , ne işe meşgul olduğunu,niye bir yabancı dil öğrendiğini gibi sorulara cevap verir.Eğer karşısındaki kişi yavaşça ve anlaşılır bir şekilde konuşursa onunla iletişime geçer.
Dersin İçeriği
..vardır(tekil),....vardır(çoğul),çok,biraz,birkaç,sıklık zarfları;ne kadar sık,asla,nadiren,genellikle,herzaman.Basit geçmiş zaman(di´li geçmiş zaman),Neden...?,çünkü....Kıyaslama,kaç(sıfat),en...(sıfat),sıfatlarla ve zarflarla kıyaslama,gelecek zaman,geçmiş zaman)Present Perfect Tense),daha önce hiçbir kez,iki kez.Geçmişte başlamış şu anda süreklilik gösteren zaman(Present Perfect tense) zamandan beri...?....den beri..., yeterince,...dığı zaman,iken.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Cümleleri anlar ve yakın ilişkili olan ifadeleri, sıklıkla kullanır.
2) Tanıdık ve rutin konularla ilgili bilgi alır.
3) Günlük hayata dair bir konunun ana fikirlerini anlar.
4) Kişisel ilgi alanına giren konularla ilgili kolayca bağlantı kurar.
5) Basit bir dille geçmişini tanımlar.
6) Görüş ve planları için fikirler,nedenler ve açıklamalar verir.
7) İngilizcenin konuşulduğu yerde durumların üstesinden gelir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetile
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Talking about activities with go + preposition-Questions and answers with ´going to´ describing plans for the future-sequencers, talking about sad ev İlgili konuyu kitaptan okuma
2 Countable and uncountable nouns,describing what you eat and drink-quantities,ordering a meal/drinks İlgili konuyu kitaptan okuma
3 Adjectives/ Adjective order,describing people´s clothes,making comments about plans for the future İlgili konuyu kitaptan okuma
4 Have to- responding to requests,talking on the telephone ´who´s calling?´,´Can I leave a message?´,etc. İlgili konuyu kitaptan okuma
5 Comparatives- Comparing different places -Compass directions, talking about a trip İlgili konuyu kitaptan okuma
6 Superlatives- Describing a country. İlgili konuyu kitaptan okuma
7 ,Giving measurements 2 How long is...?´ Metric and imperial measurements. İlgili konuyu kitaptan okuma
8 Midterm exam KTüm konulara çalışma
9 Statements with Present perfect. İlgili konuyu kitaptan okuma
10 Making questions and answers with present perfect. İlgili konuyu kitaptan okuma
11 Understanding short messages,asking for an explanation. İlgili konuyu kitaptan okuma
12 understanding short messages,asking for an explanation İlgili konuyu kitaptan okuma
13 Talking about experiences with past participles İlgili konuyu kitaptan okuma
14 To compare present perfect and past simple ´ago´ İlgili konuyu kitaptan okuma
15 Workbook activities about all of the topics. İlgili konuları kitaptan çalışma
16-17 FINAL EXAM Tüm konulara çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
English For life Seviye:Elementary ( for Adult Learners of English) Yazarlar:Tom Hutchinson Yayınevi:Oxford University Press