DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Oseonoloji * SUF   202 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Dursun AVŞAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.DURSUN AVŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amaci ögrencilere okyanus ve denizlerin jeolojik, kimyasal, fiziksel ve biyolojik özellikleri hakkinda ön bilgi saglamak; denizel canlilar ve çevre kosullari arasindaki etkilesimlerle bu ortam osinografisi konusunda bir temel olusturmaktir.
Dersin İçeriği
Giris, Oseanografinin Bölümleri,Yer Yuvari, Okyanus ve Yasamin Orijini, Okyanus Dibinin Fizyografisi, Okyanuslarda Sedimentasyon, Kimyasal Oseanografi, Besleyici Elementler, Deniz Suyunun Asit ve Bazik Özellikleri, Sinoptik Fiziksel Oseanografi, T-S Diagrami, Su Tipi ve Kütlesi, Dinamik Fiziksel Oseanografi, Dalgalar ve Med-Cezir, Deniz, Okyanus ve Organizmalar, Deniz Ekolojisi, Denizlerin Organik Madde Verimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetile
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giris, Oseanografinin Bölümleri Oseanoloji 1-23. sayfalar okunacak
2 Yer Yuvari, Okyanus ve Yasamin Orijini Oseanoloji 23-44. sayfalar okunacak
3 Okyanus Dibinin Fizyografisi Oseanoloji 45-76. sayfalar okunacak
4 Okyanuslarda Sedimentasyon Oseanoloji 77-94. sayfalar okunacak
5 Kimyasal Oseanografi Oseanoloji 95-114. sayfalar okunacak
6 Besleyici Elementler Oseanoloji 114-134. sayfalar okunacak
7 Deniz Suyunun Asit ve Bazik Özellikleri Oseanoloji 134-143. sayfalar okunacak
8 Ara Sinav Sınav hazırlığı
9 Sinoptik Fiziksel Oseanografi Oseanoloji 143-179. sayfalar okunacak
10 T-S Diagrami, Su Tipi ve Kütlesi Oseanoloji 179-210. sayfalar okunacak
11 Dinamik Fiziksel Oseanografi Oseanoloji 211-228. sayfalar okunacak
12 Dalgalar ve Med-Cezir Oseanoloji 229-252. sayfalar okunacak
13 Deniz, Okyanus ve Organizmalar, Kisa sinav Oseanoloji 255-266. sayfalar okunacak, kısa sınav hazırlığı
14 Deniz Ekolojisi Oseanoloji 267-288. sayfalar okunacak
15 Denizlerin Organik Madde Verimi Oseanoloji 288-299. sayfalar okunacak
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Recommended Course Material(s)Required Course Material(s)