DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Limnoloji SUF   205 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Münir Ziya Lugal GÖKSU
Dersi Verenler
Prof.Dr.MÜNİR ZİYA LUGAL GÖKSU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Iç sularin özellikleri ve yasayan canli topluluklari hakkinda bilgi saglama ve sucul çalismalar için temel beceri kazanabilme.
Dersin İçeriği
Uygulama alani; sularin özellikleri; su canlilari (algler, plankton, bentoz, nekton); içsularda ekosistem, enerji ve verimlilik; lentik ve lotik ekosistemler; göller (yapisi, evrimi, parametreler, sicaklik tabakalasmasi, su hareketleri, siniflandirilmasi, canlilar); ötrofikasyon; akarsular(özellikleri, parametreler, siniflandirilmasi, canlilar); limnolojik etüdler ve uygulama teknikleri; arazi ve laboratuar çalismalari.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İç suları (akarsu, göl, baraj, gölet, lagün, yeraltı suyu) tanımlar
2) İç suları sınıflandırır, arazide bir limnolojik etüt yapar
3) Göllerde evrim, verimlilik ve besin durumu hakkında bilgi verir
4) Göllerde su hareketlerini ve tabakalaşma olaylarını açıklar
5) Göllerde ötrofikasyon ve renkli su olaylarını ayırt eder
6) Akarsularda evrim, verimlilik ve besin durumu hakkında bilgi verir
7) Akarsularda balık dağılımı hakkında bilgi verir
8) Sucul çalışmalar için temel beceri kazanır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
X
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
X
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetile
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giris, tanim, uygulama alani, tarihçe; Limnolojik etüt-safhalari Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Anlatım
2 Su özellikleri, çözünmüs maddeler, nutrientler, örnek alma ve analiz Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Anlatım
3 Iç sular, siniflandirma, sulak alan; Limnolojik etüt-safhalari, su özellikleri Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Anlatım
4 Göl suyunun kimyasal özellikleri O2, CO2, H2S, CH4, N, P ve dolasimlari Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Anlatım
5 Enerji, isik-sicaklik, sirkülasyon-tabakalasma-stagnasyon ve haritalama Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Anlatım
6 Göllerde su hareketleri, plankton-bentoz örnek alma ve hesaplamasi Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Anlatım
7 Göl yapisi, göl bölgeleri, parametreleri ve plankton-bentoz hesaplamasi Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Anlatım
8 ARA SINAV Arasınav için hazırlık
9 Ötrofikasyon, renkli su olaylari (red-tide, white-tide) Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Anlatım
10 Besin zinciri, göllerde evrim, verimlilik, göl degerlendirme indeksi (GDI) Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Anlatım
11 Gölleri siniflandirma (sicaklik, jeolojik olusuma göre), limnolojik etüt filmi Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Anlatım
12 Sucul canlilar ve siniflandirilmasi (yasam sekline, islevlerine göre) Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Anlatım
13 Türkiye gölleri (dogal, lagün, baraj gölü, gölet) ve film(Van gölü) Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Anlatım
14 Akarsu özellikleri, akarsu-göl farki, su kirliligi Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Anlatım
15 Akarsularda balık yayılışı, sınıflandırılması, Türkiye akarsuları, film Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Anlatım
16-17 Final sınavı Final sınavı için hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar