DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Balık Sistematiği * SUF   208 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cem ÇEVİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.CEM ÇEVİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Baliklarin kisa evrimsel geçmislerini, Siniflandirmalarinda kullanilan önemli özelliklerini ve latince ismimlendirme kurallarini bilerek , Türkiye Deniz ve içsularinda yasayan baliklari taniyip, önemli türlerin biyo-ekolojileri ve dagilim alanlari hakkinda bilgiye sahip olmaktir
Dersin İçeriği
Sistematigin tanimi, prensipleri ve evrim, baliklarin sistematik özellikleri ve taksonomik siniflandirma, filogeni, baliklarin sinif, familya, cins ve türleri ve biyoekolojik ve taksonomik özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
X
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
X
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetile
X
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Baliklarin kökeni, Tür kavrami, Türlerin isimlendirmeleri Ders notu ve kitaplardan konunun okunması
2 Baliklarda metrik ve meristik karakterler, sistematikte kullanilan anatomik ve morfolojik karakterler. Ders notu ve kitaplardan konunun okunması
3 Agnatha´nin genel özellikleri, siniflari ve Türleri Ders notu ve kitaplardan konunun okunması
4 Kikirdakli baliklarin(Chondrichthyes)siniflandirilmasi ve genel morfolojik,biyolojik özellikleri Ders notu ve kitaplardan konunun okunması
5 Hexanchidae, Odontaspididae, Lamnidae,Cetorhinidae, Alopiidae, Scyliorhinidae, Carcharhinidae, Triakidae, Sphyrnidae familyalarinin özellikleri ve tür Ders notu ve kitaplardan konunun okunması
6 Oxynotidae, Squalidae, Squatinidae, Rhinobatidae, Torpedinidae, Rajidae familyalarinin özellikleri ve türleri Ders notu ve kitaplardan konunun okunması
7 Dasyatidae, Gymnuridae, Myliobatidae, Rhinopteridae, Mobulidae, Chimaeridae familyalarinin genel özellikleri ve türleri Ders notu ve kitaplardan konunun okunması
8 Vize Sınava Hazırlık
9 Kemikli balaiklarin(Osteichthyes) siniflandirilmasi ve genel morfolojik, biyolojik özellikleri Ders notu ve kitaplardan konunun okunması
10 Yari kemikli baliklar (Chondrostei), Acipenceridae familyasi ve türleri, Muraenidae, Clupeidae, Ders notu ve kitaplardan konunun okunması
11 Exocoetidae, Belonidae,Hemiramphidae, Gadidae,Carangidae, Serranidae, Sciaenidae, Mullidae, Sparidae, Centracanthidae, Gobidae Ders notu ve kitaplardan konunun okunması
12 Labridae, Blenniidae,Scombridae, Triglidae, Scorpaenidae, Sphyraenidae, Mugilidae, Atherinidae, Pluronectidae,Scophthalmidae, Soleidae, Monocanthidae Ders notu ve kitaplardan konunun okunması
13 Mugilidae, Atherinidae, Pleuronectidae, Scophthalmidae, Soleidae, Monacanthidae, Balistidae ve Lophiidae Ders notu ve kitaplardan konunun okunması
14 Teleostei´nin Içsularda yasayan familyalari, Anguillidae, Mastacembelidae, Salmonidae, Esocidae, Cyprinidae, Cobitidae, Siluridae, Clariidae, Ariidae, Ders notu ve kitaplardan konunun okunması
15 Bagridae, Sisoridae,Gasterosteidae, Cyrinodontidae,Poecilidae,Percidae Ders notu ve kitaplardan konunun okunması
16-17 Final Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar