DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sucul Omurgasızlar SUF   210 4 1 2 4

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Canan TÜRELİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.CANAN TÜRELİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
sucul omurgasiz canlilar hakkinda temel bilgi sahibi olmak ve mesleki uygulamalarda kullanabilmek
Dersin İçeriği
Hayvan sistematiginin tarihsel gelisimi ve siniflandirmada kullanilan baslica kurallar , Protozoa, Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Rotiphera, Bryozoa, Mollusca, Annalida, Arthropoda, Echinodermata, Hemicordata ´nin genel özellikleri, biyolojileri ve siniflandirilmalari; derste teorik agirlikli tanimi yapilan bu hayvanlarin laboratuarda canli veya tespit edilmis olarak incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hayvanların sınıflandırılması ve isimlendirilmesinde kullanılan prensipleri tanımlar
2) Omurgasız canlıların sınıflandırılmasında kullanılan prensipleri genel olarak açıklar
3) Sucul omurgasız gruplarını evrim açısından basitten gelişmişe doğru listeler
4) Sucul omurgasız gruplar hakkında basit , temel biyolojik bilgiyi verir
5) sucul omurgasız canlıların ekonomik ve ekolojik önemlerini açıklar
6) Uygulama saatinde teorikte gördüğü canlıları gösterebilir
7) mesleki uygulamalarında elde ettiği temel bilgileri kullanabilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
X
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
X
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetile
X
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giris-Hayvanlarin siniflandirilmasi ve isimlendirilmesi 1 nolu ders kitabının ilgili sayfaları Anlatım
2 Alt alem: Protozoa ve subeleri; tek hücre kültürünün hazirlanmasi 1 nolu ders kitabının ilgili sayfaları Tek Hücre kültürü Hazırlama Anlatım
3 Alt Alem: Metazoa, Porifera Subesi; Tek hücre kültürünün incelenmesi 1 nolu ders kitabının ilgili sayfaları Anlatım
4 Cnidaria subesi; Porifera örneklerinin ve iskelet igneleri preparatinin incelenmesi 1 nolu ders kitabının ilgili sayfaları Anlatım
5 Cnidari subesi; Anthozoa örneklerinin incelenmesi 1 nolu ders kitabının ilgili sayfaları Anlatım
6 Ctenophora ve platyhelminthes subeleri 1 nolu ders kitabının ilgili sayfaları Anlatım
Gösteri
7 Ara sinav Sınava hazırlık
8 Rotiphera ve Mollusca Subeleri 1 nolu ders kitabının ilgili sayfaları Anlatım
9 Polyplacohora, Gastropoda siniflari ve onlara ait örneklerin incelenmesi 1 nolu ders kitabının ilgili sayfaları Anlatım
Gösteri
10 Bivalvia ve cephalopoda sinifi ve onlara ait örneklerin incelenmesi 1 nolu ders kitabının ilgili sayfaları Anlatım
11 Annelida subesi ve ona ait örneklerin incelenmesi 1 nolu ders kitabının ilgili sayfaları Anlatım
12 Arthropoda subesinin karakteristik özelliklerini tanitilmasi ve Crustacea sinifi 1 nolu ders kitabının ilgili sayfaları Anlatım
13 Crustacea sinifi ve decapoda takimi ve bu takima ait örneklerin incelenmesi 1 nolu ders kitabının ilgili sayfaları Anlatım
14 Crustacea sinifi ve decapoda takimi ve bu takima ait örneklerin incelenmesi 1 nolu ders kitabının ilgili sayfaları Anlatım
15 Echinodermata şubesi ve ona ait örneklerin incelenmesi 1 nolu ders kitabının ilgili sayfaları Anlatım
16-17 Final Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar