DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Göl ve Sulak Alan Yönetimi * SUF   218 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatma ÇEVİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATMA ÇEVİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Göl ve sulak alan ekosistemlerinde sorunlarin saptanmasi, çözüm yollari gelistirilmesi, veri elde etme, yönetim planlarinin olusturulmasi, paydaslarin belirlenmesi, izleme ve yönetim ile ilgili bilimsel kararlar alabilmeyi ögretmektir.
Dersin İçeriği
Göl ve sulak alan ekosistemleri hakkinda genel bilgi, bu ekosistemleri etkileyen iç ve dis faktörler, su bütçesi, azot ve fosfor bütçesi, trofik durumun belirlenmesi, göl ve sulak alanlarin problemleri ve çözüm yollari, biyomanipulasyon, göl ve sulak alanlar yönetiminin prensipleri, yönetimde yer alacak paydaslarin ve görevlerin belirlenmesi, yönetim stratejileri, örnekleme çalismalari, seçilecek parametreler ve örnekleme sikliginin belirlenmesi, yönetimde sosyo-ekonomik etkiler, izleme programlari, Türkiye ve bazi ülkelerden örnek yönetim çalismalari.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
X
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
X
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetile
X
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Göl ve sulak alan ekosistemleri hakkinda genel bilgi, önemli göller ve sulakalanlarimiz Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
2 Göl ve sulak alan ekosistemini etkileyen kontrol edilebilen ve edilemeyen iç ve dis faktörler Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
3 Göl ve sulak alanlarin kullanim alanlari, Su bütçesi, azot ve fosfor bütçesi, trofik durumun belirlenmesi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
4 Göl ve sulak alanlarin problemleri ve çözüm yollari Ödev hazırlanması, kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
5 Göl ve sulak alanlarin problemleri ve çözüm yollari Ödev hazırlanması, kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
6 Yönetimin prensipleri Ödev hazırlanması, kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
7 Yönetimde yer alacak paydaslarin ve görevlerin belirlenmesi Ödev hazırlanması, kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
8 ARA SINAV Ara sınava hazırlık
9 Yönetim stratejileri Ödev hazırlanması, kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
10 Örnekleme çalismalari, seçilecek parametreler ve örnekleme sikliginin belirlenmesi Ödev, kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
11 Biyomanipulasyon, Restorasyon Ödev hazırlanması, kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
12 Yönetimde sosyo-ekonomik etkiler, Izleme programlari Ödev hazırlanması, kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
13 Koruma statüleri Ödev hazırlanması, İlgili Resmi Gazete´nin okunması
14 Türkiye ve bazi ülkelerden örnek yönetim çalismalari Ödev hazırlanması, kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
15 Türkiye ve bazı ülkelerden örnek yönetim çalışmaları Ödev hazırlanması, kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
16-17 FİNAL Final sınavına hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar