DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sportif Olta Balıkçılığı SUF   224 4 1 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKAMCA
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERHAN AKAMCA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sportif olta balikçiligi konusunda teknik beceriyi kazandirmak. Ögrenciyi olta balikçiligi yapabilir duruma getirmek.
Dersin İçeriği
Olta malzemelerinin tanitimi, olta dügümleri, olta yapimi ve kullanimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sportif balıkçılıkla ilgili mevzuata hakimdir.
2) Sportif balıkçılıkta kullanılan av araçlarını yapabilir.
3) Sportif balıkçılığı çevre koruma bilinciyle yapar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
X
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetile
X
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sportif olta balikçiligina giris Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
2 Sportif balikçilikla ilgili mevzuata giris Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
3 Sportif balikçilikla ilgili mevzuata devam Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
4 Oltalarin genel ve yardimci bilesenlerinin tanitilmasi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Igne baglari ve uygulamalari Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Misina baglari ve uygulamalari Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Firdöndü baglari ve uygulamalari Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Arasinav Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması
9 Oltalarin yapisal özelliklerinin hesaplanmasi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Sazan oltasi yapimi, ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Çipura oltasi yapimi, ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Kasik oltalar ve yapimi, ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Sirti takimlari ve yapimi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Göl çalismasi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Deniz çalışması Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final sınavı Final sınavına hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar