DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sucul Ortamda Bitki Kontrol Yöntemleri SUF   314 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Münir Ziya Lugal GÖKSU
Dersi Verenler
Prof.Dr.MÜNİR ZİYA LUGAL GÖKSU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sulak alanlardaki istenmeyen bitkilerle mücadele yöntemlerini ögrenmek.
Dersin İçeriği
Sucul ortamda bitki gelisimi; islevleri; siniflandirilmasi(su üstü-yüzen yaprakli-sualti, tek hücreli-ipliksi algler); bitki kontrol yöntemleri(mekanik-çevresel-biyolojik-kimyasal); örnek problemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sulak alanlardaki istenmeyen(zararlı) bitkileri tanımlar
2) Mücadele yöntemlerini inceler
3) Konuyla ilgili örnekleri inceler
4) Mücadelede uygulanacak yöntemlerin belirlenmesinde beceri kazanır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
X
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
X
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetile
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel bilgi, dersin amaci ve tanitimi. Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Anlatım
2 Sucul bitkiler faydalari ve zararlari, bitki kontrol yöntemleri. Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Anlatım
3 Mekanik kontrol yöntemleri. Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Anlatım
4 Mekanik kontrol yöntemleri. Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Tartışma
5 Çevresel kontrol yöntemleri. Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Anlatım
6 Çevresel kontrol yöntemleri. Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Tartışma
7 Örnekler ve degerlendirme. Kitaptaki mücadele yöntemleri gözden geçirilecek. Tartışma
8 Ara sinav. Ara sınav için hazırlık
9 Kontrol yöntemlerinin görsel izlenmesi. Kitaptaki mücadele yöntemleri gözden geçirilecek. Gösteri
10 Degerlendirme Konular çalışılacak. Tartışma
11 Biyolojik kontrol yöntemleri. Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Anlatım
12 Biyolojik kontrol yöntemleri. Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Tartışma
13 Kimyasal kontrol yöntemleri. Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Anlatım
14 Kimyasal kontrol yöntemleri. Kitaptaki ilgili bölüm okunacak. Tartışma
15 Tartışma, örnekler ve değerlendirme. Kitaptaki mücadele yöntemleri gözden geçirilecek. Tartışma
16-17 Final sınavı Final sınavı için hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar