DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kıyılmış Su Ürünleri İşleme Teknolojisi * SUF   315 5 1 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gülsün ÖZYURT
Dersi Verenler
Prof. Dr.GÜLSÜN ÖZYURT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kiyilmis su ürünleri ile yapilan isleme tekniklerini ve kalite degisimlerini ögretirve kalite tespit yöntemlerinin gösterilmesi
Dersin İçeriği
Kiyilmis su ürünleri ile yapilan isleme tekniklerini ve kalite degisimleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
X
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetile
X
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kiyilmis su ürünleri isleme teknolojisine giris Düz anlatım ve beyin fırtınası
2 Su ürünlerinin kiyilmasi için gerekli olan makine ve teçhizatlar Ödev,sözlü sunum ve laboratuar
3 Kiyilmis su ürünleri ile elde edilen ürünlerden balik burger yapimi ve teknolojisi Ödev,sözlü sunum ve laboratuar
4 Balik burgerlerin depolama boyunca kalite degisimleri Ödev,sözlü sunum ve laboratuar
5 Balik kroketler ve teknolojisi Ödev,sözlü sunum ve laboratuar
6 Balik kroketlerin depolama boyunca kalite degisimleri Ödev,sözlü sunum ve laboratuar
7 Surimi üretim teknolojisine giris Ödev,sözlü sunum ve laboratuar
8 Ara sinav Sınava hazırlık
9 Surimiden elde edilen ürünlerdeki kalite degisimleri Ödev,sözlü sunum ve laboratuar
10 Surimiden elde edilen ürünlerdeki kalite degisimleri Ödev,sözlü sunum ve laboratuar
11 Balik sosis ve salam teknolojisi Ödev,sözlü sunum ve laboratuar
12 Balik sosis ve salamindaki kalite degisimleri Ödev,sözlü sunum ve laboratuar
13 Kiyilmis su ürünleri ile ilgili mevzuat Ödev,sözlü sunum ve laboratuar
14 Kiyilmis su ürünleri ile ilgili mevzuata devam Ödev-Sözlü sunum
15 Ödevlerin değerlendirilmesi Ödev-Sözlü sunum
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar