DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Ürünlerinde Bozulma İndikatörleri SUF   317 5 1 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yeşim ÖZOĞUL
Dersi Verenler
Prof. Dr.YEŞİM ÖZOĞUL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su ürünlerinin kalitesini belirlemede kullanilan duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler hakkinda bilgi verilmesi ve uygulamali olarak bu analizlerin bireysel olarak yapilmasi
Dersin İçeriği
Su ürünlerinde tazelik ve etkileyen faktörler, kaliteyi koruma metodlari ve alinacak önlemler, su ürünlerinde besin madde bilesenlerinin önemi ve kimyasal yapilari, besin madde ve yag asit analizi, post-mortem kimyasal degisimler ve nedenleri, kalite belirlemede kullanilan duyusal, kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik metotlar, TVB-N, TBA analizleri, biyojenik aminler ve nukleitid yikim ürünleri analizleri, lipit oksidasyonu (FFA, PV yapilmasi), mikrobiyolojik bozulma ve lab. uygulama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su ürünlerinde tazelik ve tazeliği etkileyen faktörleri öğrenir
2) Post mortem kimyasal değişimler ve nedenlerini açıklar
3) Kaliteyi koruma metodları ve alınacak önlemleri listeler
4) Laboratuarda çalışırken dikkat edilmesi gereken unsurları listeler
5) Deniz ürünlerinde besin madde bileşenleri analizleri yapabilir
6) Duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analiz metodları kavrar
7) Su ürünlerinin tazelik kalitesini ölçmede kullanılan metotlar ile bozulma parametreleri hakkında bilgi edinir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
X
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
X
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetile
X
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Su ürünlerinde tazelik ve etkileyen faktörler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
2 Kaliteyi koruma metodlari ve alinacak önlemler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
3 Su ürünlerinin besin madde bilesenleri, Kimyasal yapilari ve önemi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
4 Su ürünlerinin besin madde bilesenlerinin analizi Ögrenciye proje ödevi verilir Analizeri yapmak için laboratuvar hazırlığı, proje hazırlığı
5 Su ürünlerinin besin madde bilesenlerinin analizi Analizeri yapmak için laboratuvar hazırlığı, proje hazırlığı
6 Post-mortem kimyasal degisimler ve nedenleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, proje hazırlığı Anlatım
Beyin Fırtınası
7 Kalite belirlemede kullanilan duyusal, kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik metotlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, proje hazırlığı Anlatım
Beyin Fırtınası
8 Arasinav Sınava hazırlık
9 Subjektif ve objektif duyusal metotlar ve fiziksel metotlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, proje hazırlığı Anlatım
Beyin Fırtınası
10 Kimyasal ve Biyokimyasal metotlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, proje hazırlığı Anlatım
Beyin Fırtınası
11 TVB-N, TBA gibi kimyasal analizlerin uygulanmasi Laboratuvar hazırlığı, proje hazırlığı Anlatım
12 Biyojenik aminler ve nukleitid yikim ürünleri, lab. uygulama Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, Laboratuvar hazırlığı, proje hazırlığı Anlatım
13 Lipit oksidasyonu ve önemi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, proje hazırlığı Anlatım
Beyin Fırtınası
14 Lipit oksidasyonu ve labaratuvar uygulama (FFA, PV yapilmasi) Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, Laboratuvar hazırlığı, proje hazırlığı Anlatım
15 Mikrobiyolojik bozulma ve labaratuvar uygulama, Proje teslimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, Laboratuvar hazırlığı Anlatım
16-17 Final Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar