DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonomik Deniz Balıkları ve Balıkçılığı * SUF   409 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Dursun AVŞAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.DURSUN AVŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amaci, geleneksel olarak uygulanan balikçiligi tanitmak; ekonomik degeri olan baliklarin biyolojileri geregi sergiledikleri davranis sekilleriyle uygulanan avcilik yöntemleri arasindaki iliskiyi kurarak modern balikçilik stratejilerini belirlemeyi saglamaktir.
Dersin İçeriği
Giris, Türkiye´nin Balik Üretimi, Balikçiligin Önemli Türleri, Balikçiligin Durumu, Su Ürünleri Kaynaklari, Balikçilik Yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
X
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
X
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetile
X
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giris, Balikçilikla Ilgili Bilgi ve Bulgular Ders Notları 1-4. sayfalar okunacak
2 Türkiye´nin Balik Üretimi ve Bölgelere (Deniz) Göre Dagilimi Ders Notları 5-9. sayfalar okunacak
3 Balik Üretiminin Türlere Göre Dagilimi Ders Notları 9-13. sayfalar okunacak
4 Hamsi (Engraulis encrasicolus) Ders Notları 13-20. sayfalar okunacak
5 Karagöz Istavrit (T. trachurus); Kraça (T. mediterraneus) ve Sardalya (S. pilchardus) Ders Notları 20-30. sayfalar okunacak
6 Uskumru (Scomber scombrus) ve Kolyoz (Scomber colias) Ders Notları 30-37. sayfalar okunacak
7 Mezgit (Merlangius merlangus euxinus) ve Kefaller (Mugil ve Liza spp.) Ders Notları 37-46. sayfalar okunacak
8 Ara Sinav Sınav için Çalışma
9 Palamut (Sarda sarda), Lüfer (Pomatomus saltatrix) Ders Notları 46-52. sayfalar okunacak
10 Kalkan (Scopthalmus maximus) ve Dil Baligi (Solea solea) Ders Notları 52-58. sayfalar okunacak
11 Keserbas Barbun (Mullus barbatus) ve Tas Barbunu (Mullus surmuletus) Ders Notları 58-64. sayfalar okunacak
12 Türkiye´nin Su Ürünleri Potansiyeli ve Uygulanan Balikçilik Ders Notları 64-71. sayfalar okunacak
13 Balikçiligin Durumu Ders Notları 71-74. sayfalar okunacak
14 Su Ürünleri Kaynaklari Ders Notları 74-78. sayfalar okunacak
15 Balıkçılığın İdare Edilmesi Ders Notları 78-83. sayfalar okunacak
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar