DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Balık Biyodeneyleri SUF   411 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Münir Ziya Lugal GÖKSU
Dersi Verenler
Prof.Dr.MÜNİR ZİYA LUGAL GÖKSU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kirleticilerin baliklara etkisinin laboratuvar kosullarinda incelenmesi ve konuda beceri kazanma.
Dersin İçeriği
Biyodeneyler hakkinda genel bilgiler, ilgili terimler; çesitleri, kullanimi, avantaj-dezavantaji; balik biyodeneylerinin tanimi; yöntem seçimi ve genel kurallar; deney baliginin seçimi ve hazirlanmasi; deneylerin kurulmasi; hesaplamalar, inceleme ve sonuçlarin degerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Balık biyodeneylerini tanımlar
2) Deney ekipmanını belirler
3) Deney kurar, izler
4) Sonuçları değerlendirir, beceri kazanır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
X
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
X
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetile
X
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giris, uygulamalar, tarihçe Ders notundaki ilgili bölüm okunacak Anlatım
2 Biyodeney(tanimi, amaci) ve siniflandirma(organizma tepkisi ve süreye göre) Ders notundaki ilgili bölüm okunacak Anlatım
3 Zehirin verilis sekli ve deney amacina göre siniflandirma Ders notundaki ilgili bölüm okunacak Anlatım
4 Deney organizmalari(mikroorganizmalar, algler ve omurgasiz hayvanlar) Ders notundaki ilgili bölüm okunacak Anlatım
5 Balik biyodeneyleri, tanimi, parametreler, materyal ve yöntem, balik seçimi Ders notundaki ilgili bölüm okunacak Anlatım
6 Baliklarin özellikleri, hazirlama, yemleme, stoklama ve konsantrasyon seçimi Ders notundaki ilgili bölüm okunacak Anlatım
7 Deney suyu-stok çözelti hazirlanmasi, ortam özellikleri(sicaklik, oksijen, pH) Ders notundaki ilgili bölüm okunacak Anlatım
8 ARA SINAV Ara sınav için hazırlık
9 Ön denemeler, kontrol denemeleri ve esas denemeler Ders notundaki ilgili bölüm okunacak Anlatım
10 Deneylerin kurulmasi ve izlenmesi Ders notundaki deneysel bölüm okunacak Anlatım
11 Deneylerin kurulmasi ve izlenmesi Ders notundaki deneysel bölüm okunacak Anlatım
12 Deneylerin kurulmasi ve izlenmesi Ders notundaki deneysel bölüm okunacak Anlatım
13 Deneylerin kurulmasi ve izlenmesi Ders notundaki deneysel bölüm okunacak Anlatım
14 Deneylerin kurulmasi ve izlenmesi Ders notu deneysel bölüm okunacak Anlatım
15 Sonuçların değerlendirilmesi, hesaplamalar ve probit analiz yöntemi Ders notundaki ilgili bölüm okunacak Anlatım
16-17 Final sınavı Final sınavı için hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar