DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Mekaniği * TMD   101 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kubilay Kazım VURSAVUŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.KUBİLAY KAZIM VURSAVUŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik mekaniğinin temel tanım ve kavramlarının öğretilmesi, bu konu ile ilgili uygulama sorularının çözümü
Dersin İçeriği
Temel tanımlar, skaler ve vektörel büyüklükler, Newton yasaları, kuvvet, moment, kuvvet çifti, bileşke kuvvet, ağırlık merkezi, atalet momenti, kirişlere etkiyen kuvvetler, kesme kuvveti, eğilme momenti ve diyagramlar, kafes kirişler, düğüm ve kesit yöntemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
X
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
X
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetile
X
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Skaler ve vektörel büyüklükler, kuvvetin tanımı, kuramsal yaklaşımlar Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanır
2 Newton yasaları, denge kavramı Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanır
3 Moment ve kuvvet çift kavramları Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanır
4 Ağırlık merkezi Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanır
5 Atalet momenti Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanır
6 Kirişlerde mesnet tepkilerinin bulunması Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanır
7 Ara sınav Kaynak kitaplardan ve power point sunumlardan yararlanılır
8 Kafes kirişlerin düğüm yöntemiyle çözümü Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanır
9 Kafes kirişlerin kesit yöntemiyle çözümü Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanır
10 Doğrusal hareketle yer değiştirme, hız ve ivme Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanır
11 Eğrisel hareketle yer değiştirme, hız ve ivme Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanır
12 Bağıl hareket Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanır
13 İş ve Enerji Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanır
14 İmpuls ve momentum Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanır
15 Örnek problem çözümleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerden yararlanır
16-17 Final Sınavı Kaynak kitaplardan ve power point sunumlardan yararlanılır

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Özcan, M.T., 2009. Mühendislik Mekaniği, Ç.Ü. Ziraat Fak. Yardımcı ders notu