Kazanılan Derece:

Tüm programlar için mezuniyet derecesi kaldırılmıştır.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Önlisans Derecesi