İlişikinin Düzeyi
Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
1 2 3 4 5 Mühendislik 
Temel Alan Yeterlilikleri
No Programın Temel Öğrenme Kazanımları
()
1234567891011
KNOWLEDGETheoretical, Factual1
2
SKILLSCognitive, Practical1
2
3
4
5
COMPETENCIESAbility to work independently and take responsibility1
COMPETENCIESLearning Competence1
2
COMPETENCIESCommunication and Social Competence1
2
3
COMPETENCIESField-based Competence1


 Mühendislik  Temel Alan Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5 Düzey(Ön lisans Eğitimi)
KNOWLEDGE
Theoretical, Factual
SKILLS
Cognitive, Practical
COMPETENCIES
Ability to work independently and take responsibility
COMPETENCIES
Learning Competence
COMPETENCIES
Communication and Social Competence
COMPETENCIES
Field-based Competence
1-Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.

2-Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.

1-Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.

2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

3-Teknik resim yapar

4-Algoritmik düşünür.

5-Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.

1-Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.

1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.

2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

2-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

3-Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.

1-Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.