Program Hakkında Bilgi

Programın Amacı:Çok hızlı gelişim ve değişim gösteren Telekomünikasyon sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirebilmek için günümüzde önem kazanan iletişim teknolojileri hakkında yeterli bilgi, beceri ve problem çözme gücüne sahip, yaşam boyu öğrenme ilkesini özümsemiş, elektronik ve haberleşme alanında yeterli bilgi ve bu bilgileri uygulama becerisine sahip, sektördeki değişimlere göre kendisini geliştirebilecek yapıya kavuşmuş ara eleman olarak yetiştirilmektedir.
Program ISCED Kodu

523
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

İki yıl (dört yarıyıl)
Programın Özellikleri ve Tanımı

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programımızda öğrencilerimiz; Dijital - Analog Haberleşme kavramları, Telefon Santrallerinin çalışması, Abone bağlantılarının yapılması, Faks ve Modem cihazlarının çalışması, Bilgisayarlar arası haberleşme, Yüksek Frekans teorisi ve uygulaması, Haberleşme cihazlarının tamir edilmesi, Sayısal - Anolog elektronik bileşen ve devreleri, Mikroelektronik Devrelerin temel kavramları, Osilatör-Yükselteçler ve Geri Besleme devre sistemleri, Telekominikasyon sinyallerinin ve verilerinin aktarılmasında kullanılan devre ve sistemler konularında bilgi ve beceri sahibi olurlar.
Egitim Şekli

Uzaktan Eğitim