Mezunların İstihdam Olanakları:

Bu program mezunlarının iş alanları ve çalışma olanakları oldukça geniştir. Mezunlar; elektronik ve haberleşme teknolojilerinin üretildiği, transfer edildiği, satıldığı ve pazarlandığı pek çok özel sektör ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler. Program mezunlarının iş bulma olanaklarının yoğun olduğu sektörler aşağıda sıralanan alanlarda vardır.

Ülkemizde ve yurt dışında hızla büyüyen telefon ve internet sektöründe hizmet veren kamu ve özel sektör kuruluşları,
Savunma sanayinin elektronik haberleşme birimleri,
Kamu ve özel Televizyon-Radyo sektörü,
Mobil haberleşme (GSM) şirketleri,
Uydu haberleşme sektörü,
Bilgi iletimi ve dağıtımıyla ilgili üretim, bakım ve onarım veren her türlü sektör,
Hava, kara ve deniz taşımacılığı hizmeti veren kuruluşların radar birimleri.