Kazanılan Derece:

Okul öncesinde öğretmen asistanı/özel eğitimde öğretmen asistanı programında ön lisans diploması

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Ön lisans diploması