Amaçlar

Çocuk Gelişimi programının amacı; yaşam boyu eğitim ilkesiyle bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleriyle öğrencilerine yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır.

Hedefler

Çocuk Gelişimi Programı, özel ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu ara meslek elemanı ile kendi adına iş yeri açabilecek elemanları yetiştirmek amacına yöneliktir.