Program Hakkında Bilgi

Çocuk Gelişimi Programı, özel ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu ara meslek elemanı ile kendi adına iş yeri açabilecek elemanları yetiştirmek amacına yöneliktir. Bu sayede Çocuk Gelişimi ve Okul öncesi eğitimle ilgili alanlarda çalışmak üzere ara eleman yetiştirmek ve ülkemizin eğitim politikası gereği okul öncesi eğitim alanındaki okullaşma ve eğitim oranının arttırılması doğrultusunda gerekli niteliklere sahip eğitimli iş gücünün karşılanmasına katkı sağlamaktadır. Çocuk Gelişimi Programı, ilk olarak 2003- 2004 Eğitim- Öğretim yılında II. Öğretim programına öğrenci kabul etmiş, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Uzaktan Öğretim ve 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında ise Normal Öğretim programlarına öğrenci almıştır. Çocuk Gelişimi Programında iki öğretim görevlisi bulunmaktadır.
Program ISCED Kodu

761
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

İki yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Çocuk Gelişimi programının amacı; yaşam boyu eğitim ilkesiyle bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleriyle öğrencilerine yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda yetiştirdiğimiz öğrencilerin, sahip olduğu bilgi ve donanımı özel ve meslek yaşamına aktarabilen, ülkesinin ve mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, bulunduğu çevre için sosyal projeler geliştiren, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, sorunlar karşısında özgün fikirler ve çözümler üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
Egitim Şekli

Program uzaktan eğitim olarak yürütülmektedir.