Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13
Alternatif Akım Devre Analizi
(AAD104)
5 5 4 5 4 1 4 3 4 1 2 1 3
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
(AYT110)
- - 3 5 1 3 5 - 5 1 1 1 -
Asenkron ve Senkron Makinalar
(ELK201)
3 3 5 5 - - 3 1 3 - - - -
Bilgisayar Destekli Devre Tasarım
(BDD102)
- - 4 4 5 5 4 - 3 - - - -
Bilgisayar Destekli Proje-I
(ELK213)
1 1 1 4 5 5 1 - 3 - - - 2
Bilgisayar Destekli Proje-II
(ELK210)
1 1 1 4 5 5 1 - 3 - - - -
Doğru Akım Devre Analizi
(DAD105)
5 5 4 4 2 1 3 3 4 1 4 1 3
Elektrik Enerji Santralleri
(ELK215)
2 3 4 4 - - 4 1 2 - - - 1
Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtımı
(ELK204)
2 3 4 4 - - 4 1 2 - - - 1
Elektromekanik Kumanda Sistemleri
(EKS209)
- 2 5 4 - - 4 2 1 - - - -
Elektronik Devre Tasarımı
(ELK175)
- 3 3 3 3 5 5 2 3 - - - -
Güç Elektroniği I
(ELK207)
3 3 5 1 - - 4 - 2 - - - -
Güç Elektroniği II
(ELK206)
4 4 4 5 1 1 4 3 3 1 3 1 5
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
(IGS102)
- - 1 - - - 1 5 2 - - - -
İşletme Yönetimi I
(ISY203)
3 2 2 1 1 1 2 2 5 4 2 4 4
İşletme Yönetimi II
(ISY204)
2 2 4 2 - - 4 3 4 5 - 5 4
Kalite Güvencesi ve Standartları
(KGS202)
- - 5 1 1 1 1 5 5 5 5 5 1
Ofis Yazılımları
(OFY105)
2 2 3 5 1 5 - - 2 1 - - -
Ölçme Tekniği
(EOT105)
4 3 4 2 - - 4 2 1 - - 2 2
Özel Tasarımlı Motorlar
(ELK208)
1 1 5 5 - - 1 1 2 2 - - -
Programlanabilir Denetleyiciler
(PLC202)
1 1 5 4 5 5 4 - 4 - - - -
Sayısal Elektronik
(ELK217)
2 2 5 4 1 4 4 1 3 - - - -
Scada Sistemleri
(ELK278)
1 2 3 5 2 - 3 1 3 - - - -
Sistem Analizi ve Tasarımı I
(SAT203)
- 5 5 - - - 5 - 4 - - - -
Sistem Analizi ve Tasarımı II
(SAT204)
- 5 5 - - - 5 - 4 - - - -
Staj
(STJ203)
- 3 - - - - - 4 - 4 4 2 5
Temel Elektronik
(ELK106)
4 3 5 4 1 - 3 - 4 - - - 3
Tesisata Giriş
(ELK103)
3 4 4 3 5 5 4 3 3 - 2 - -
Trafo ve Doğru Akım Makinaları
(ELK104)
3 3 5 5 - - 4 - - - - - -
İlişkili ders sayısı / 29 20 25 28 25 16 14 27 18 27 10 8 9 12
İlişki ağırlığı 527110893434791438425232234
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir