Yngilizce Yeterlik Yçerikleri Tanymlanmamy?, Türkçe verilerle i?lem yapylyyor

Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders
Bilgisayar Donanımı
(BPP124)
Bilgisayar Projesi Yönetimi
(BPP229)
Girişimcilik
(GRS103)
Kalite Güvencesi ve Standartları
(KGS106)
Meslek Etiği
(MSE202)
Programlama Temelleri
(BPP101)
Sistem Analizi ve Tasarımı
(BPP208)
Staj
(STJ203)
İlişkili ders sayısı / 8
İlişki ağırlığı
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir