Kazanılan Derece:

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, meslek stajını da tamamlayan öğrencilere ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ alanında ön lisans diploması verilir. Verilen bu diploma derecesi, Avrupa Yeterlilikler Çercevesi kapsamında beşinci seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

İki yıl (dört yarıyıl) süren eğitim ve öğretim programlarının tüm dersleri ile meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar.
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Ön Lisans