Amaçlar

Elektronik teknolojisi alanında mühendis ile teknisyen arasında teknisyenden daha çok teorik bilgiye ve mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip ara eleman yetiştirmektir.

Hedefler

Sektörün ihtiyacı olan teorik ve pratik becerilere sahip ve bu becerileri azami oranda kazanmış elemanlar yetiştirmektir.