Özel Kabul Koşulları:

Bu programa kabul ve kayıt şartları Türk Yükseköğretim mevzuatı kapsamında yapılmaktadır.Programa %60 meslek lisesi alan mezunu öğrenciler sınavsız olarak, %40 sınavla öğrenci kabul edilirler. Boş kalan kontenjanlara ile standart lise mezunları yükseköğretime giriş sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları yükseköğretime giriş sistemi ile aynıdır.