Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Arasınav,ödev, Uygulama ve yarıyılsonu sınavı