Mezunların İstihdam Olanakları:

Mezun olduklarında tekniker ünvanı alırlar.

Kamu kurum ve kuruluşları,
Endüstriyel Elektronik konusunda üretim yapan fabrikalar,
Elektrik-Elektronik cihazların kurulması, bakımı, onarımı,
Endüstriyel Kontrol uygulamaları ve
Elektronik cihaz kullanan tüm özel kuruluşlar.