Amaçlar

Bu programın amacı, çalışma alanındaki görevi itibariyle üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip ara teknik eleman yetiştirmektir.

Hedefler

Yapıların mimari ve statik projelerin hazırlanmasında gerekli çizimleri hem el hem de paket programlar yardımıyla bilgisayar ortamında çizebilen, yapı malzemelerine yönelik testleri alet, ekipman ve teknik bilgi ve becerisini kullanarak ilgili raporları hazırlayıp sonuçlarını değerlendirebilen, inşaat sahasının topoğrafik yapısını çıkarıp, değerlendirebilecek; karayolu kod ve yönlerini tespit edebilecek düzeyde ölçüm aletlerini kullanabilen, yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini yaparak hak ediş düzenlemeleri, şantiye iş planlarının hazırlanması, yapıların güvenilir ve projesine uygun olarak yapılması ve diğer mühendislik teknolojisine ilişkin çalışmalar için yeterli teorik ve pratik bilgi ve beceriye sahip olan, kendi işletmesini kurup işletebilecek bir güven duygusu ile donanmış; proje, yapı, sigorta, vergi ve sağlık kuruluşlarıyla ilgili mevzuatı bilen ve gerekli bürokratik işlemleri yapabilecek beceriye sahip olan, doğruluk ve düzen içerisinde bağımsız çalışabilme ve karar verebilme yeteneğine sahip olan teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.