Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
(AYT108)
- 1 2 1 1 - - 5 4 3 3 3 1 2
Arazi Ölçmeleri
(INS213)
4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
Atık Sular
(INS216)
3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1 1 - 1
Beton Teknolojisi
(INS112)
2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 - 3 3
Betonarme
(INS203)
5 4 4 - 1 - 1 2 1 1 1 - 2 2
Bilgisayar Destekli Proje
(BDP202)
3 4 4 5 - - - 4 2 4 1 1 3 1
Bilgisayar Destekli Tasarım
(BDM201)
1 1 4 5 - - - 4 1 4 1 1 - 1
Çelik Yapılar
(INS222)
4 4 3 2 5 3 3 4 2 3 4 3 3 4
iletişim
(ILS135)
4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
(IGS203)
- - 2 1 2 - 2 1 2 2 2 1 - 2
İşletme Yönetimi I
(ISY203)
1 1 1 1 2 1 1 1 4 3 4 3 3 4
Karayol İnşaatı
(INS224)
3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 1 1 - 1
Matematik I
(MAT105)
5 4 4 1 - - - 4 2 4 1 - 3 1
Mekanik ve Statik
(INS107)
5 4 4 - - - - 2 1 1 2 - 2 -
Meslek Resmi
(INS114)
2 3 4 3 2 2 2 4 4 3 2 - 2 3
Mesleki Uygulamaları I
(INS105)
1 1 4 3 3 2 2 4 1 4 1 1 1 1
Mesleki Uygulamaları II
(INS110)
1 1 3 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1
Mukavemet
(INS106)
4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2
Proje Etüdü ve Uygulaması
(INS226)
3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3
Staj
(STJ204)
- - - - - - - - - - - - - -
Su Temini ve İletimi
(INS211)
3 3 2 2 3 2 3 2 2 4 2 1 3 3
Şantiye Organizasyonu
(INS215)
3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4
Teknik Resim
(TKR107)
3 3 2 2 1 2 1 3 4 3 3 - 2 2
Yapı Malzemeleri
(INS109)
3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3
Yapı Metrajı ve Maliyeti
(INS228)
4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 5 4
Yapı Onarım ve Güçlendirme
(INS288)
1 4 4 2 2 4 3 2 1 3 2 1 2 2
Yapı Statiği
(INS116)
5 4 4 - - - - 2 1 1 2 - 2 -
Yapı Tesisatları
(INS217)
1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 1
Zemin Mekaniği II
(INS214)
3 3 4 4 2 3 3 2 1 3 2 1 1 1
Zemin Mekaniği-I
(INS219)
3 3 4 4 2 3 3 2 1 3 2 1 1 1
İlişkili ders sayısı / 30 27 28 29 26 24 21 23 29 29 29 29 22 25 27
İlişki ağırlığı 8086987265566086718768466562
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir