Program Hakkında Bilgi

Programın amacı mühendisden fazla uygulama yeteneğine sahip ve yapım ile ilgili genel bilgilere sahip teknik eleman yetiştirmektir
Program ISCED Kodu

582
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

İnşaat Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; İnşaat sektöründe mal/hizmet üreten, inşaat firmalarında, Mimari bürolarda , şantiyede uygulama yapan firmalarda,beton santrallerinde,yalıtım firmalarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.
Egitim Şekli

Tam zamanlı